نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، محمد علی بررسی سودمندی مدلهای ارزشگذاری در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 4-15]

ا

 • اثنی عشری، حمیده رابطه کیفیت سود با نظام راهبری شرکتی واصلاح قوانین و مقررات در شرکت‌های دولتی واگذار شده از طریق خصوصی سازی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 42-59]
 • احمدی، مهری آزمون کارایی در سطح ضعیف : شاخص شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 44-61]
 • احمدی‌نژاد، مصطفی رابطۀ بین عدم اطمینان‌های محیطی و استفادۀ مدیران از اقلام تعهّدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 20-37]
 • اسلامی بیدگلی، غلامرضا ارزیابی توانایی مدل مبتنی بر ویژگی های سهام در مقایسه با مدل سه عاملی فاما و فرنچ درتبیین اختلاف بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1381 [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 4-21]
 • اعتمادی، حسین تاثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه‌کاری سود [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 112-127]
 • انصاری، عبدالمهدیی بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم حسابرسان جهت استفاده از «ابزار کمکی تصمیم‌گیری» در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 62-79]

ب

 • بحرالعلوم، مهدی طراحی یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب پورتفوی بهینه ردیابی‌کننده شاخص بورس تهران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 22-43]
 • بخشی جویباری، محمد باقر بورس و شیوه واگذاری سهام به بخش خصوصی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 74-87]
 • بهار مقدم، مهدی بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 52-65]
 • بولو، قاسم بررسی رابطه میان سودآوری، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 116-133]

پ

 • پرتوی، ناصر بررسی پایداری اجزای نقدی سود [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 60-73]
 • پور حیدری، امید بررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 98-113]
 • پورزمانی، زهرا تدوین الگوهای پیش‌بینی کننده بحران مالی با استفاده از تجزیه و تحلیل درونی داده ها و تکنیک های هوش مصنوعی [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 120-135]

ت

 • تاری وردی، یداله مدیریت سود از طریق زمان بندی فروش داراییهای بلند مدت [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 102-115]
 • تاکر، رضا تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 88-101]
 • تالانه، عبدالرضا افزایش سرمایه در شرکت‌های بورس تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 80-101]
 • تهرانی، رضا طراحی یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب پورتفوی بهینه ردیابی‌کننده شاخص بورس تهران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 22-43]

ث

 • ثقفی، علی اندازه‌گیری ریسک مبتنی بر متغیرهای بنیادی و بررسی رابطه آن با صرف ریسک و بازده سهام [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 38-61]
 • ثمری خلج، الهام مدیریت سود از طریق زمان بندی فروش داراییهای بلند مدت [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 102-115]

ج

 • جباری، حسین بورس و شیوه واگذاری سهام به بخش خصوصی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 74-87]
 • جهانشاد، آزیتا بررسی اثر ترانسیلوانیا بر روی بازدهی و حجم معاملات سهام [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 114-133]

ح

 • حبیبی، مرتضی بررسی پایداری اجزای نقدی سود [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 60-73]
 • حجازی، رضوان اثر اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 62-77]
 • حسن نژاد، محمد پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های میانگین متحرک (MA) و میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (MAX) [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 16-37]
 • حسنی، محمد بررسی رابطه میان سودآوری، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 116-133]
 • حنیفی، فرهاد طراحی یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب پورتفوی بهینه ردیابی‌کننده شاخص بورس تهران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 22-43]

خ

 • خدادادی، ولی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 88-101]
 • خواجوی، شکراله بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 38-51]
 • خوزین، علی بررسی اولویت عوامل موثر در پیاده‌سازی و اجرای سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحقیق موردی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- گروه محصولات شیمیایی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 78-95]

د

 • دستگیر، محسن بررسی اثر تغییرات اجزاء اقلام تعهدی عملیاتی بر سودآوری شرکت‌ها [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 4-21]
 • دنکوب، مرتضی بررسی اولویت عوامل موثر در پیاده‌سازی و اجرای سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحقیق موردی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- گروه محصولات شیمیایی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 78-95]
 • دولت آبادی، مهدیه بررسی مقایسه‌ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 52-65]

ر

 • رستمی، علی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 134-155]
 • رستمی، محمدرضا آزمون کارایی در سطح ضعیف : شاخص شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 44-61]
 • رضا زاده، جواد بررسی رابطه ی بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام با کنترل تغییرات غیرمنتظره جریان‌های نقدی آتی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 128-145]
 • رضایی، امید بررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده حسابرسی داخلی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 98-113]
 • رضایی، فرزین تاثیر شاخصه های راهبری شرکتی و ساختار مالکیت بر هزینه های نمایندگی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 82-97]
 • رییس زاده، سیدمحمدرضا بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و معیار سود تقسیمی هر سهم (DPS) در ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و امکان جایگزینی آن [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 134-150]

ز

 • زارع، غلام‌حسن بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 38-51]

ش

 • شاهسونی، داوود ارزیابی توانایی مدل مبتنی بر ویژگی های سهام در مقایسه با مدل سه عاملی فاما و فرنچ درتبیین اختلاف بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1381 [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 4-21]
 • شعری، صابر بررسی ارتباط عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 102-119]
 • شورورزی، محمدرضا رابطه اقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 134-155]
 • شیخ، محمد جواد بورس و شیوه واگذاری سهام به بخش خصوصی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 74-87]

ط

 • طالب نیا، قدرت اله بررسی اولویت عوامل موثر در پیاده‌سازی و اجرای سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحقیق موردی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- گروه محصولات شیمیایی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 78-95]

ع

 • عباسی، ابراهیم تأثیر متغیرهای بنیادی بر بازده سبد سهام دربورس تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 152-165]
 • عبدالهی، امید بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و معیار سود تقسیمی هر سهم (DPS) در ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و امکان جایگزینی آن [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 134-150]
 • عرب، خدیجه مطالعه رابطه محافظه کاری با انعطاف پذیری در مدیریت وجوه نقد [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 136-151]
 • عصاریان، محمد اختلاف نظرات میان مدرسان، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ‌التحصیلان اخیر رشته حسابداری در رابطه با برنامه درسی مطلوب در دوره کارشناسی حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 22-41]
 • علیدوست اقدم، محمد تأثیر متغیرهای بنیادی بر بازده سبد سهام دربورس تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 152-165]

ف

 • فخاری، حسین مطالعه رابطه محافظه کاری با انعطاف پذیری در مدیریت وجوه نقد [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 136-151]
 • فدایی نژاد، محمد اسماعیل پیش‌بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های میانگین متحرک (MA) و میانگین متحرک با ورودی‌های خارجی (MAX) [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 16-37]
 • فراهانی، احسان بررسی رابطه میان سودآوری، اقلام تعهدی و جریانهای نقدی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 116-133]
 • فرج زاده دهکردی، حسن تاثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه‌کاری سود [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 112-127]
 • فروغی، داریوش رابطۀ بین عدم اطمینان‌های محیطی و استفادۀ مدیران از اقلام تعهّدی اختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 20-37]

ق

 • قالیباف اصل، حسن آزمون کارایی در سطح ضعیف : شاخص شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 44-61]
 • قربانی، سعید بررسی سودمندی مدلهای ارزشگذاری در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 4-15]
 • قیطاسی، روح اله اثر اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 62-77]
 • قیطاسی، طالب اثر اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 62-77]

ک

 • کاشانی پور، محمد بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 4-19]
 • کاظم پور، سمیه تاثیر مالکیت خصوصی بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 66-81]
 • کرم‌آبی، الهه افزایش سرمایه در شرکت‌های بورس تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 80-101]
 • کمالی کرمانی، نرجس بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم حسابرسان جهت استفاده از «ابزار کمکی تصمیم‌گیری» در ارزیابی ریسک تقلب مدیریت [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 62-79]
 • کوشا، سمانه بررسی سودمندی مدلهای ارزشگذاری در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 4-15]

م

 • مجتهدزاده، ویدا رابطه کیفیت سود با نظام راهبری شرکتی واصلاح قوانین و مقررات در شرکت‌های دولتی واگذار شده از طریق خصوصی سازی [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 42-59]
 • محسنی، ابراهیم بررسی رابطه بین نسبت Q توبین و معیار سود تقسیمی هر سهم (DPS) در ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و امکان جایگزینی آن [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 134-150]
 • محمدآبادی، مهدی بررسی تاثیر محافظه‌کاری و ویژگی‌های ساختاری و عملکردی شرکت بر کیفیت افشا [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 96-111]
 • محمودی، محمد افزایش سرمایه در شرکت‌های بورس تهران [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 80-101]
 • مراد زاده فرد، مهدی اندازه‌گیری ریسک مبتنی بر متغیرهای بنیادی و بررسی رابطه آن با صرف ریسک و بازده سهام [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 38-61]
 • مرادی، محسن رابطه اقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 134-155]
 • مشایخی، بیتا بررسی تاثیر محافظه‌کاری و ویژگی‌های ساختاری و عملکردی شرکت بر کیفیت افشا [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 96-111]
 • مقدم، عبدالکریم تاثیر مالکیت خصوصی بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 66-81]
 • مهدوی دوست، محبوبه تاثیر شاخصه های راهبری شرکتی و ساختار مالکیت بر هزینه های نمایندگی [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 82-97]
 • مهرآذین، علیرضا اختلاف نظرات میان مدرسان، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ‌التحصیلان اخیر رشته حسابداری در رابطه با برنامه درسی مطلوب در دوره کارشناسی حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 22-41]
 • مهرجو، احسان بررسی اثر تغییرات اجزاء اقلام تعهدی عملیاتی بر سودآوری شرکت‌ها [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 4-21]
 • مومنی یانسری، ابوالفضل بررسی نقش عدم تقارن اطلاعاتی در تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 4-19]
 • میراسماعیلی، سید حسین پیش بینی ورشکستگی با استفاده از مدل های تحلیل لوجیت اهلسون و تحلیل ممیز چندگانه فولمر و مقایسه آنها [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 146-160]
 • میرزایی عباس‌آباد، محمدمهدی بررسی تاثیر محافظه‌کاری و ویژگی‌های ساختاری و عملکردی شرکت بر کیفیت افشا [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 96-111]

ن

 • نادری، محمد مهدی بررسی ارتباط عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 102-119]
 • نظری تلخابی، زهرا بررسی اثر ترانسیلوانیا بر روی بازدهی و حجم معاملات سهام [دوره 4، شماره 14، 1391، صفحه 114-133]
 • نوروزبیگی، ابراهیم اندازه‌گیری ریسک مبتنی بر متغیرهای بنیادی و بررسی رابطه آن با صرف ریسک و بازده سهام [دوره 4، شماره 16، 1391، صفحه 38-61]
 • نوروش، ایرج اختلاف نظرات میان مدرسان، حسابرسان مستقل، حسابداران شاغل و فارغ‌التحصیلان اخیر رشته حسابداری در رابطه با برنامه درسی مطلوب در دوره کارشناسی حسابداری [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 22-41]
 • نیکجو، مهدی بررسی رابطه ی بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام با کنترل تغییرات غیرمنتظره جریان‌های نقدی آتی [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 128-145]

و

 • ودیعی، محمدحسین پیش بینی ورشکستگی با استفاده از مدل های تحلیل لوجیت اهلسون و تحلیل ممیز چندگانه فولمر و مقایسه آنها [دوره 4، شماره 13، 1391، صفحه 146-160]

ه

 • همتی، حسن بررسی پایداری اجزای نقدی سود [دوره 4، شماره 15، 1391، صفحه 60-73]