نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی کردلر، علی بررسی کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی (آلتمن ، فالمر، اسپرینگیت ، زیمسکی و شیراتا ) در پیش‌بینی نکول تسهیلات اعطایی به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی بانک سپه) [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 52-63]
 • اثنی‌عشری، حمیده گردش مؤسسات حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 4-19]
 • احمدپور، احمد بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 96-109]
 • اسدی، غلامحسین تاثیر پیاده‌سازی ارزیابی‌متوازن(BSC) بر عملکرد بنگاه(مطالعه موردی) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 56-71]
 • اسکندری، رسول طراحی و تبیین مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 38-55]
 • اشرف‌زادگان، سید رضا طراحی مدل مفهومی ریسک اوراق بهادار رهنی با استفاده از معادلات ساختاریافته [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 22-37]
 • اصیل زاده، محمد فراواکنشی و دامنه نوسان قیمت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 56-73]
 • اعرابی، مهران بررسی کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی (آلتمن ، فالمر، اسپرینگیت ، زیمسکی و شیراتا ) در پیش‌بینی نکول تسهیلات اعطایی به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی بانک سپه) [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 52-63]
 • انصاری، عبدالمهدی بررسی تاثیر اندازه شرکت صاحبکار، اندازه مؤسسه حسابرسی و میزان حق الزحمه غیر حسابرسی بر استقلال حسابرس در شرایط ارائه همزمان خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیلگران بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 20-35]

ب

 • بابا جانی، جعفر ارزیابی فرآیند تشخیص و شناسایی درآمدهای شهرداری تهران جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری و گزارشگری درآمدها [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 36-55]
 • بادآور نهندی، یونس بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 130-145]
 • باغومیان، رافیک بررسی روند اثر رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 120-135]
 • بایزیدی، انور بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 4-21]
 • بختیاری، مسعود بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده در مقایسه با جریانات نقدی عملیاتی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 88-103]
 • بدری، احمد فراواکنشی و دامنه نوسان قیمت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 56-73]
 • بذرافشان، ابراهیم بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 116-129]
 • برادران حسن زاده، رسول بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 130-145]
 • برومند، راحبه تأثیر سبک شناختی ارزیابان سهام بر ارزیابی و برآورد قیمت سهام [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 110-129]
 • بهرامیان، علی اصغر ارزیابی اثر بخشی کنترلهای داخلی در یک شرکت سرمایه گذاری [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 50-63]
 • بیات، علی آموزش اخلاق در حسابداری: بررسی تاثیر انگیزش اخلاقی بر روی رفتار اخلاقی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 74-87]

پ

 • پاکدل، عبداله تبیین رابطه‌ی بین نظام راهبری شرکت ها و نقدشوندگی سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 132-150]
 • پوریوسف، اعظم تأثیر سبک شناختی ارزیابان سهام بر ارزیابی و برآورد قیمت سهام [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 110-129]

ت

 • تالانه، عبدالرضا بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و نیمه قوی [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 64-81]
 • تقی نتاج، غلامحسن ارزیابی اثر بخشی کنترلهای داخلی در یک شرکت سرمایه گذاری [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 50-63]

ج

 • جاوید، داریوش بررسی تاثیر بازدارندگی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 38-51]
 • جبارزاده کنگرلویی، سعید بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 4-21]
 • جباری، حسین ارزیابی عوامل موثر بر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 130-145]

چ

 • چنارانی، محمود سودمندی برآوردهای حسابداری در پیش‏بینی سود و جریان‏های نقدی آتی [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 4-21]

ح

 • حسینی، سید علی سرمایه‌گذاران نهادی، سلامت مالی و ارزشگذاری سهام [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 80-95]
 • حقیقت، حمید بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده اقلام تعهدی خلاف قاعده در مقایسه با جریانات نقدی عملیاتی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 88-103]

خ

 • خدامی پور، احمد بررسی تاثیر نتایج روش های تحلیلی بر میزان تلاش حسابرسان در حسابرسی برآوردهای حسابداری [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 118-131]

د

 • دریائی، عباسعلی تبیین رابطه‌ی بین نظام راهبری شرکت ها و نقدشوندگی سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 132-150]
 • دهقان عصمت آبادی، محمد جواد رابطه محافظه کاری و نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری(P/B) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 102-119]

ر

 • رحمانی، علی بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 104-115]
 • رحیمی، سعید بررسی تاثیر بازدارندگی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 38-51]
 • رضایی، مصطفی تاثیر پیاده‌سازی ارزیابی‌متوازن(BSC) بر عملکرد بنگاه(مطالعه موردی) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 56-71]
 • روزبخش، نجمه بررسی ارزش محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی ترازنامه، سود عملیاتی، وجریان های‌نقدی عملیاتی درپیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 64-79]
 • رویایی، رمضانعلی آموزش اخلاق در حسابداری: بررسی تاثیر انگیزش اخلاقی بر روی رفتار اخلاقی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 74-87]

س

 • ستایش، محمدحسین بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 36-49]
 • سجادی، سید حسین بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت بر روی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 22-35]
 • سعیدی، علی ارائه الگوی بهینه تقسیم سود نقدی (شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 82-101]
 • سعیدی گراغانی، مسلم بررسی تاثیر نتایج روش های تحلیلی بر میزان تلاش حسابرسان در حسابرسی برآوردهای حسابداری [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 118-131]
 • سلگی، محمد بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت بر روی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 22-35]

ش

 • شیخ، محمد جواد بررسی ارزش محتوای افزاینده اطلاعاتی اقلام تعهدی ترازنامه، سود عملیاتی، وجریان های‌نقدی عملیاتی درپیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 64-79]

ص

 • صالح‌آبادی، علی طراحی مدل مفهومی ریسک اوراق بهادار رهنی با استفاده از معادلات ساختاریافته [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 22-37]
 • صمدی‌لرگانی، محمود تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 22-37]

ط

 • طالب‌نیا، قدرت‌اله تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 22-37]
 • طالبی نجف آبادی، عبدالحسین بررسی تاثیر اندازه شرکت صاحبکار، اندازه مؤسسه حسابرسی و میزان حق الزحمه غیر حسابرسی بر استقلال حسابرس در شرایط ارائه همزمان خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیلگران بورس اوراق بهادار [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 20-35]

ع

 • عبادی، زهرا ارائه الگوی بهینه تقسیم سود نقدی (شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 82-101]
 • عبدزاده کنفی، محمد سرمایه‌گذاران نهادی، سلامت مالی و ارزشگذاری سهام [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 80-95]
 • عرب مازار، علی‌اکبر تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 22-37]
 • علوی طبری، سید حسین گردش مؤسسات حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 4-19]

ف

 • فخاری، حسین بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 116-129]
 • فدایی نژاد، محمد اسماعیل طراحی و تبیین مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 38-55]
 • فلاح محمدی، نرگس تبیین رابطه‌ی بین نظام راهبری شرکت ها و نقدشوندگی سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمان [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 132-150]

ق

 • قدیری مقدم، ابوالفضل بررسی پایداری و محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 98-117]
 • قسیم عثمانی، محمد بررسی تاثیر بازدارندگی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 38-51]
 • قنبریان، رضا ارزیابی فرآیند تشخیص و شناسایی درآمدهای شهرداری تهران جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری و گزارشگری درآمدها [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 36-55]
 • قیطاسی، روح اله بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 104-115]

ک

 • کرمی، غلامرضا سرمایه‌گذاران نهادی، سلامت مالی و ارزشگذاری سهام [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 80-95]
 • کریمی، زهره بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 36-49]
 • کریمی، لیلا بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 36-49]
 • کریمی ریابی، علیرضا رابطه محافظه کاری و نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری(P/B) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 102-119]
 • کوشافر، ابوالفضل ارزیابی عوامل موثر بر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 130-145]

م

 • مجتهدزاده، ویدا رابطه نظریه نمایندگی و مالکیت مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 4-21]
 • محمدی، کامران بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت بر روی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 22-35]
 • محمدی، منصور بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 96-109]
 • محمودزاده باغبانی، سعید بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 130-145]
 • مرادی، جواد سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 136-150]
 • مسجد موسوی، میرسجاد بررسی رابطه سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 104-115]
 • مسیح آبادی، ابوالقاسم تأثیر سبک شناختی ارزیابان سهام بر ارزیابی و برآورد قیمت سهام [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 110-129]
 • ملکیان، اسفندیار بررسی رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 96-109]
 • منفرد مهارلوئی، محمد ترکیب هیأت‌مدیره و هزینه‌های نمایندگی (بررسی مفروضات تئوری مباشرت در شرکت‌های ایرانی) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 84-97]
 • مهدوی، غلامحسین ترکیب هیأت‌مدیره و هزینه‌های نمایندگی (بررسی مفروضات تئوری مباشرت در شرکت‌های ایرانی) [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 84-97]
 • مهرابی، امین بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 72-83]
 • موسوی، سیده سارا سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 136-150]
 • موسوی شیری، سید محمود رابطه محافظه کاری و نسبت قیمت بازار سهم به ارزش دفتری(P/B) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 102-119]

ن

 • نمازی، محمد بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 4-21]

و

 • وکیلی‌فرد، حمیدرضا تبیین ارتباط بین شفافیت گزارشگری مالی با گزارشگری مالیاتی در ایران [دوره 3، شماره 9، 1390، صفحه 22-37]
 • ولی پور، هاشم سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 136-150]
 • ولی‌زاده لاریجانی، اعظم گردش مؤسسات حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری [دوره 3، شماره 11، 1390، صفحه 4-19]

ه

 • هجران‌کش راد، حدیث بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و نیمه قوی [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 64-81]
 • هشی، عباس سودمندی برآوردهای حسابداری در پیش‏بینی سود و جریان‏های نقدی آتی [دوره 3، شماره 12، 1390، صفحه 4-21]
 • همتی، حسن بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 10، 1390، صفحه 72-83]