نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل طراحی وتبیین مدل پیش بینی محافظه کاری حسابداری با تاکید برارتباط آن بامیانگین موزون هزینه سرمایه درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 6-25]
 • آزاد، عبداله آزمون تجربی اهمیت تعدیلات سنواتی در بازار سرمایه [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 62-73]

ا

 • ابراهیمی کردلر، علی تاثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1385-1377) [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 104-119]
 • احمدپور، احمد بررسی ارتباط سود تلفیقی با قیمت سهام قبل و بعد از تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 18 [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 4-19]
 • احمدی، نوشین بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 90-103]
 • اسکندر، هدی تاثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1385-1377) [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 104-119]
 • اعتمادی، حسین طراحی وتبیین مدل پیش بینی محافظه کاری حسابداری با تاکید برارتباط آن بامیانگین موزون هزینه سرمایه درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 6-25]
 • امیری، اسماعیل بررسی تاثیر هموار سازی سود در شکل گیری حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 120-135]
 • امینی، زهره اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت حسابداری [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 74-89]
 • انواری رستمی، علی اصغر نحوه ی ارائه ی برتر صورت جریان وجوه نقد از دیدگاه گروه های مختلف درایران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 100-109]
 • ایزدی نیا، ناصر بررسی رابطه خطای پیش بینی سود و ریسک مالی و تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 72-85]

ب

 • بخشی، مجید استفاده از تحلیل دوپانت تعدیل شده بر حسب نوع صنعت برای پیش بینی سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 54-67]
 • بهارمقدم، مهدی بررسی رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 136-150]
 • بولو، قاسم بررسی ارتباط سود تلفیقی با قیمت سهام قبل و بعد از تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 18 [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 4-19]
 • بیات، علی بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی و متغیرهای مبتنی بر بازار در تعیین بازده سهام [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 104-123]

پ

 • پناهیان، حسین بررسی تطبیقی تأثیر استنباط از شفافیت اطلاعات مالی در تبیین رفتار سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران و بورس سهام تایوان [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 140-155]
 • پورحیدری، امید بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی و متغیرهای مبتنی بر بازار در تعیین بازده سهام [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 104-123]
 • پوریانسب، امیر نظریه‌ی مدیریت سود [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 34-53]
 • پویان فر، احمد تاثیر فاصله زمانی معاملات بر نوسان درون روزانه قیمت‌ها در بورس تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 124-141]

ت

 • تاری وردی، یداله نحوه ی ارائه ی برتر صورت جریان وجوه نقد از دیدگاه گروه های مختلف درایران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 100-109]

ث

 • ثقفی، علی قابلیت اعتماد وکیفیت سود - رویکرد وضعیت مالی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 4-25]
 • ثقفی، علی نظریه‌ی مدیریت سود [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 34-53]

ح

 • حسنی، عباس بررسی رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکت و محافظه‌‌کاری در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 86-99]
 • حسنی فرد، حبیبه بررسی رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 136-150]
 • حسینی، سید علی بررسی رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکت و محافظه‌‌کاری در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 86-99]
 • حنجری، سارا تاثیر فاصله زمانی معاملات بر نوسان درون روزانه قیمت‌ها در بورس تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 124-141]
 • حیدریان، جعفر تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های ایرانی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 20-33]

خ

 • خواجوی، شکراله بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 90-103]

د

 • دریایی، عباسعلی مطالعه نقش آمارهای مالی دولت(GFS) در ایران، در بهبود شفافیت، پاسخگویی و محاسبه بهای تمام شده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 72-89]

ر

 • راعی، رضا بررسی EPS فصلی شرکتهای بورسی به عنوان نقطه مرجع و اثر آن بر روی حجم معاملات [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 26-37]
 • رضائی، فرزین سرمایه فکری و عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 52-71]
 • رضازاده، جواد تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های ایرانی [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 20-33]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون محتوای اطلاعاتی سود و چرخه نوسانات سود و جریان‌های نقدی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 46-61]

س

 • سادات بهبهانی نیا، پریسا اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تاکید بر مالکیت سهامداران نهادی و اندازه شرکت [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 38-55]
 • ساربانها، محمد رضا بررسی تاثیر هموار سازی سود در شکل گیری حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 120-135]
 • سارنج، علیرضا بررسی EPS فصلی شرکتهای بورسی به عنوان نقطه مرجع و اثر آن بر روی حجم معاملات [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 26-37]
 • ستایش، محمدحسین بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 34-51]
 • سجادی، سیدحسین بررسی رابطه‌ی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 4-21]
 • سراجی، حسن طراحی وتبیین مدل پیش بینی محافظه کاری حسابداری با تاکید برارتباط آن بامیانگین موزون هزینه سرمایه درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 6-25]
 • سروش یار، افسانه ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو، شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 86-101]

ش

 • شمس، شهاب الدین رابطه ویژگی های شرکت با ساختار سرمایه آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 120-139]
 • شورورزی، محمدرضا ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت سود با استفاده از خصوصیات کیفی مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 110-127]

ص

 • صادقی، محسن ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو، شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 86-101]
 • صادقی باطانی، محسن بررسی EPS فصلی شرکتهای بورسی به عنوان نقطه مرجع و اثر آن بر روی حجم معاملات [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 26-37]
 • صادقی جزی، پیام بررسی تطبیقی تأثیر استنباط از شفافیت اطلاعات مالی در تبیین رفتار سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران و بورس سهام تایوان [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 140-155]
 • صالح‌آبادی، علی بررسی رابطه میان تغییرات نرخ ارز و عایدات سرمایه‌ای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 26-45]

ط

 • طالب نیا، قدرت اله محتوای اطلاعاتی سود و چرخه نوسانات سود و جریان‌های نقدی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 46-61]
 • طالب نیا، قدرت اله بررسی امکان سنجی بکارگیری مدل های ارزشگذاری منابع انسانی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 102-119]

ع

 • عزیزپور، علی اکبر مطالعه نقش آمارهای مالی دولت(GFS) در ایران، در بهبود شفافیت، پاسخگویی و محاسبه بهای تمام شده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 72-89]
 • عسکری، سهیلا بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 90-103]
 • علی صوفی، هاشم بررسی رابطه‌ی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 4-21]
 • علینقیان، نسرین بررسی رابطه خطای پیش بینی سود و ریسک مالی و تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 72-85]

غ

 • غلامی مهرآبادی، سعید بررسی ارتباط سود تلفیقی با قیمت سهام قبل و بعد از تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 18 [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 4-19]
 • غیوری مقدم، علی بررسی محتوای اطلاعاتی گزارش مشروط حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 68-85]

ف

 • فرازمند، حسن بررسی رابطه‌ی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 4-21]
 • فرهانیان، سید محمد جواد بررسی رابطه میان تغییرات نرخ ارز و عایدات سرمایه‌ای بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 26-45]
 • فروغی، داریوش بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 90-103]

ق

 • قالیباف اصل، حسن پیش‌بینی احتمال تغییر قیمت سهام با استفاده از رگرسیون لجستیک در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 56-71]
 • قدرتی، حسن بررسی دقت مدل های پیش بینی ورشکستگی ) مدل های آلتمن، شیراتا، اهلسون، زمیسکی، اسپرینگیت، سی ای اسکور، فولمر، ژنتیک فرج زاده و ژنتیک مک کی ( در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 128-140]
 • قربانی، اصغر بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 34-51]
 • قربانی، بهروز بررسی امکان سنجی بکارگیری مدل های ارزشگذاری منابع انسانی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 102-119]

ک

 • کارگر شاملو، بهرام سرمایه فکری و عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 52-71]
 • کاظمی، محبوبه آزمون تجربی اهمیت تعدیلات سنواتی در بازار سرمایه [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 62-73]
 • کردستانی، غلامرضا آزمون تجربی اهمیت تعدیلات سنواتی در بازار سرمایه [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 62-73]
 • کرمی، غلامرضا بررسی رابطه بین سازوکارهای نظام راهبری شرکت و محافظه‌‌کاری در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 86-99]
 • کریمی ریابی، علیرضا عوامل موثر بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب سایت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 142-155]

گ

 • گل محمدی، مریم بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 34-51]

م

 • متان، مجتبی رابطه ویژگی های شرکت با ساختار سرمایه آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 120-139]
 • مجتهدزاده، ویدا رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی‌ها و جریان‌های نقد عملیاتی آتی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 22-33]
 • مرادی، محمد تاثیر نوع مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1385-1377) [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 104-119]
 • مشایخ، شهناز اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت حسابداری [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 74-89]
 • معصوم زاده، نسیم پیش‌بینی احتمال تغییر قیمت سهام با استفاده از رگرسیون لجستیک در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 56-71]
 • معنوی مقدم، امیرهادی بررسی دقت مدل های پیش بینی ورشکستگی ) مدل های آلتمن، شیراتا، اهلسون، زمیسکی، اسپرینگیت، سی ای اسکور، فولمر، ژنتیک فرج زاده و ژنتیک مک کی ( در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 128-140]
 • ملکیان، اسفندیار مطالعه نقش آمارهای مالی دولت(GFS) در ایران، در بهبود شفافیت، پاسخگویی و محاسبه بهای تمام شده طرح های تملک دارایی های سرمایه ای [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 72-89]
 • مهدوی، غلامحسین بررسی محتوای اطلاعاتی گزارش مشروط حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 68-85]
 • مهدوی پور، علی عوامل موثر بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب سایت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 142-155]
 • مهرانی، ساسان اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تاکید بر مالکیت سهامداران نهادی و اندازه شرکت [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 38-55]
 • موسوی شیری، محمود عوامل موثر بر افشای اطلاعات مالی از طریق اینترنت در وب سایت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 142-155]
 • مولایی نژاد، مهدی بررسی تاثیر هموار سازی سود در شکل گیری حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 120-135]

ن

 • نوروش، ایرج طراحی وتبیین مدل پیش بینی محافظه کاری حسابداری با تاکید برارتباط آن بامیانگین موزون هزینه سرمایه درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 5، 1389، صفحه 6-25]
 • نیکو مرام، هاشم ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت سود با استفاده از خصوصیات کیفی مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 110-127]

و

 • ودیعی، محمد حسین استفاده از تحلیل دوپانت تعدیل شده بر حسب نوع صنعت برای پیش بینی سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 54-67]
 • ولی پور، هاشم محتوای اطلاعاتی سود و چرخه نوسانات سود و جریان‌های نقدی [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 46-61]
 • ولی پور، هاشم بررسی تأثیر محافظه‌کاری بر پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 90-103]
 • ولی‌زاده لاریجانی، اعظم رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی‌ها و جریان‌های نقد عملیاتی آتی [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 22-33]

ه

 • هاشمی، سید عباس ارزیابی نقش کیفیت سود بر الگو، شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 6، 1389، صفحه 86-101]
 • همتی، حسن سرمایه فکری و عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری [دوره 2، شماره 7، 1389، صفحه 52-71]

ی

 • یحیی زاده فر، محمود رابطه ویژگی های شرکت با ساختار سرمایه آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1389، صفحه 120-139]