نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، عبداله مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 23-40]
 • آزاد، ناصر اثر سرمایه گذاری روی نام تجاری برسلامت مالی آتی شرکت‌ها [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 171-184]

ا

 • احدی سرکانی، سیدیوسف نقش تعاملی کیفیت سود درمیزان حساسیت اهرم مالی نسبت به رشد GDP و حجم دارائی‌ها در بانک‌های ایران [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 113-132]
 • اسدنیا، جهانبخش ارائه مدلی از واکنش سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به رفتار سودهای واقعی و پیش بینی شده فصلی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 201-218]
 • اسکافی اصل، مهدی تمرکز بر مشتری و مدیریت سود: مطالعه تجربی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 137-156]
 • اسماعیل پور، حسن تأثیر ویژگی آندروژنیک مدیران و نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 147-168]
 • اسناد، فاطمه جایگاه حسابرسی داخلی و نحوه عملکرد آن در نظام بانکی ایران [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 187-200]
 • اشرفی، ‌مجید ‌ طراحی الگوی اکوسیستم تامین مالی کارآفرینی فناورانه در کسبوکارهای دانش‌بنیان (مورد مطالعه: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 177-192]
 • افرند خلیل آباد، مجتبی تدوین الگویی برای هم‌آفرینی ارزش در بازاریابی بنگاه به بنگاه [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 157-176]
 • اکبری، احمد تأثیر ساختار شرکتها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 21-42]
 • امیری، علی نقش تعاملی کیفیت سود درمیزان حساسیت اهرم مالی نسبت به رشد GDP و حجم دارائی‌ها در بانک‌های ایران [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 113-132]
 • امیری، فرهاد ارائه الگوی برداشت بازار از کیفیت حسابرسی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 133-152]
 • امیری، هادی بازده غیرعادی سهام، اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام و تغییرات سود سهام پرداختی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 5-20]
 • انصاری چهارسوقی، شهریار تبیین و طراحی مدل شکل گیری بازار خدمات بانکی مبتنی بر فناوری مالی(فین تک) در ایران بر اساس رویکرد داده بنیاد [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 73-86]

ب

 • بابایی فیشانی، محمدرضا طراحی الگوی اکوسیستم تامین مالی کارآفرینی فناورانه در کسبوکارهای دانش‌بنیان (مورد مطالعه: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 177-192]
 • برزیده، فرخ بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین توانایی مدیریت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 45-60]
 • بیات، علی بررسی ارتباط ضعف‌های با اهمیت کنترل داخلی و شواهدی از دستکاری عملکرد واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 101-114]

پ

 • پالیزدار، کاظم طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین شفافیت اقتصادی و اعتماد ملی با تأکید بر تجارت الکترونیک [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 187-206]
 • پورحیدری، امید بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی و تیپ های شخصیتی حسابرسان بر عینیت حسابرس [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 5-20]
 • پورزمانی، زهرا تأثیر ساختار شرکتها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 21-42]
 • پورعلی، محمدرضا آینده پژوهی در تحقیقات و آموزش حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 133-146]

ت

 • تابش، زهره بررسی اثر هاله‌ای بر کار‌راهه حرفه‌ای حسابرس [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 89-112]
 • تاری وردی، یدالله تمرکز بر مشتری و مدیریت سود: مطالعه تجربی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 137-156]
 • تقی نتاج، غلامحسن چالش‌های استقرار حسابرسی داخلی اثربخش در موسسات اعتباری (مطالعه موردی یکی ازبانک‌های‌ایران) [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 21-36]
 • تنانی، محسن ریسک سقوط قیمت سهام : احساسات سرمایه‌گذاران و نقش تعدیل‌گر مدیریت سود [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 115-132]

ث

 • ثقفی، علی الگوی سنجش کارایی از منظر اطلاعات حسابداری [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 153-170]

ج

 • جامعی، بیان تبیین بازده سهام از طریق ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن با تعدیل‌گری کیفیت سود [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 5-20]
 • جدیری نقاش کار، جهانگیر بررسی ارتباط ضعف‌های با اهمیت کنترل داخلی و شواهدی از دستکاری عملکرد واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 101-114]
 • جعفری، علی ارائه الگوی برداشت بازار از کیفیت حسابرسی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 133-152]
 • جلالی، فاطمه بررسی ارتباط بین عدم اطمینان محیطی، مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 133-146]
 • جمالی، سیده طاهره اثر سرمایه گذاری روی نام تجاری برسلامت مالی آتی شرکت‌ها [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 171-184]
 • جهانشاد، آزیتا بکارگیری هوش تجاری در کیفیت اطلاعات مالی با تاکید بر اصول و قیود و اندازه‌گیری درحسابداری [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 121-136]
 • جوکار، محمد بررسی نقش تعدیل کنندگی چسبندگی بر رابطه بین تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری و فروش و رقابت در بازار محصول [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 65-80]

چ

 • چیرانی، ابراهیم طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین شفافیت اقتصادی و اعتماد ملی با تأکید بر تجارت الکترونیک [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 187-206]
 • چیرانی، ابراهیم تدوین الگویی برای هم‌آفرینی ارزش در بازاریابی بنگاه به بنگاه [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 157-176]

ح

 • حاجیها، زهره بررسی رابطه گروه های مالکیت سهام و میزان سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 79-94]
 • حجازی، رضوان بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)، بر یادگیری حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 55-70]
 • حسنقلی پور، طهمورث تبیین و طراحی مدل شکل گیری بازار خدمات بانکی مبتنی بر فناوری مالی(فین تک) در ایران بر اساس رویکرد داده بنیاد [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 73-86]
 • حسنی القار، مسعود بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین توانایی مدیریت و ریسک سقوط آتی قیمت سهام [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 45-60]
 • حسین‌زاده، علی‌حسین بررسی عوامل موثر بر حق‌الزحمه حسابرسی: عوامل مربوط به محیط حرفه‌ای، فرهنگی و اجتماعی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 43-64]
 • حسینی، سید علی ریسک ورشکستگی شرکت‎ها؛ مطالعه مقایسه‎ای [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 55-72]
 • حیدر پور، فرزانه بکارگیری هوش تجاری در کیفیت اطلاعات مالی با تاکید بر اصول و قیود و اندازه‌گیری درحسابداری [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 121-136]

خ

 • خانلری، امیر تبیین و طراحی مدل شکل گیری بازار خدمات بانکی مبتنی بر فناوری مالی(فین تک) در ایران بر اساس رویکرد داده بنیاد [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 73-86]
 • خدادادی، ولی بررسی عوامل موثر بر حق‌الزحمه حسابرسی: عوامل مربوط به محیط حرفه‌ای، فرهنگی و اجتماعی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 43-64]
 • خدامی پور، احمد بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی و تیپ های شخصیتی حسابرسان بر عینیت حسابرس [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 5-20]
 • خزایی، سعید شناخت وظایف حاکمیتی دولت و اهمیت آن در تنظیم برنامه‌‌های راهبردی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها (بررسی چالش‌ها، راهکارها، تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 41-54]
 • خواجوی، شکراله بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)، بر یادگیری حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 55-70]
 • خوزین، علی طراحی الگوی اکوسیستم تامین مالی کارآفرینی فناورانه در کسبوکارهای دانش‌بنیان (مورد مطالعه: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 177-192]

د

 • دارابی، رویا توان توضیح‌دهندگی بازده‌های سهام بوسیله نوسانات نامتعارف (ریسک غیرسیستماتیک) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 147-170]
 • دانشی، وحید بررسی ارتباط بین عدم اطمینان محیطی، مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 133-146]

ذ

 • ذبیحی، فاطمه بررسی رابطه بین نقدشوندگی و کارایی سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت مالی و ریسک عملیاتی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 5-22]

ر

 • رجالی، مرضیه بازده غیرعادی سهام، اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام و تغییرات سود سهام پرداختی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 5-20]
 • رضائی، فرزین تاثیر توسعه بازار سهام بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 81-96]
 • رنجبر، محمدحسین ارائه مدلی از واکنش سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به رفتار سودهای واقعی و پیش بینی شده فصلی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 201-218]
 • رهنما، مسعود بررسی تأثیر ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی بر رابطه بین تأخیر در گزارش‌گری مالی و ارتباط ارزشی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 107-120]
 • روانخواه، طاهره حق الزحمه‌های غیر عادی حسابرسی و کیفیت حسابداری [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 87-100]

ز

 • زنجیردار، محمد نقش قیمت‌گذاری نادرست بر مخارج سرمایه‌گذاری و ساختار سرمایه در شرکت‌های هموارساز و غیر هموارساز سود [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 37-54]
 • زند، علیرضا بررسی رابطه گروه های مالکیت سهام و میزان سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 79-94]

س

 • ساعی، محمد جواد مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 23-40]
 • سالاری، حجت الله نقش تعاملی کیفیت سود درمیزان حساسیت اهرم مالی نسبت به رشد GDP و حجم دارائی‌ها در بانک‌های ایران [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 113-132]
 • سلطانیان، چیمن ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با تأکید بر نقش سرمایه فکری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 71-88]
 • سلیمانی مارشک، مجتبی تحلیل کاربرد اطلاعات حسابداری در سرمایه‌گذاری سبک پایه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 97-112]

ش

 • شاهمرادی، شهین ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با تأکید بر نقش سرمایه فکری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 71-88]

ص

 • صادق‌زاده مهارلویی، محمد بررسی نقش تعدیل کنندگی چسبندگی بر رابطه بین تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری و فروش و رقابت در بازار محصول [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 65-80]
 • صادقی سیاح، محمد نقش قیمت‌گذاری نادرست بر مخارج سرمایه‌گذاری و ساختار سرمایه در شرکت‌های هموارساز و غیر هموارساز سود [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 37-54]
 • صالحی، مهدی بررسی تأثیر ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی بر رابطه بین تأخیر در گزارش‌گری مالی و ارتباط ارزشی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 107-120]
 • صدیقی، روح الله کیفیت حسابرس، مدیریت سود و اجتناب مالیاتی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 169-186]
 • صراف، فاطمه اثر سرمایه گذاری روی نام تجاری برسلامت مالی آتی شرکت‌ها [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 171-184]
 • صمدی، سعید تحلیل کاربرد اطلاعات حسابداری در سرمایه‌گذاری سبک پایه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 97-112]

ض

 • ضیاء، بابک طراحی الگوی اکوسیستم تامین مالی کارآفرینی فناورانه در کسبوکارهای دانش‌بنیان (مورد مطالعه: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 177-192]

ط

 • طالب نیا، قدرت اله عوامل مؤثر بر کیفیت گزارش‌های حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 21-44]

ع

 • عباسیان فریدونی، محمد مهدی ارائه الگوی برداشت بازار از کیفیت حسابرسی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 133-152]
 • عبداله نژاد، رضا بررسی تأثیر ویژگی‌های رئیس کمیته حسابرسی بر رابطه بین تأخیر در گزارش‌گری مالی و ارتباط ارزشی [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 107-120]
 • عبدلی، محمد رضا بررسی اثر هاله‌ای بر کار‌راهه حرفه‌ای حسابرس [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 89-112]
 • عدیلی، مجتبی بررسی تاثیر فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی و تیپ های شخصیتی حسابرسان بر عینیت حسابرس [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 5-20]
 • عرب صالحی، مهدی بازده غیرعادی سهام، اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام و تغییرات سود سهام پرداختی [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 5-20]
 • عزیزی، شهریار تبیین و طراحی مدل شکل گیری بازار خدمات بانکی مبتنی بر فناوری مالی(فین تک) در ایران بر اساس رویکرد داده بنیاد [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 73-86]
 • علمی، حسام تاثیر اجتناب مالیاتی بر چسبندگی هزینه با تاکید بر استراتژی تجاری شرکت [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 113-132]
 • علوی، سید محمد عوامل مؤثر بر کیفیت گزارش‌های حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 21-44]
 • علیقلی، منصوره بررسی رابطه بین نقدشوندگی و کارایی سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت مالی و ریسک عملیاتی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 5-22]

ف

 • فتاحی اردکانی، حبیب‌الله شناخت وظایف حاکمیتی دولت و اهمیت آن در تنظیم برنامه‌‌های راهبردی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها (بررسی چالش‌ها، راهکارها، تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 41-54]

ق

 • قدردان، احسان ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با تأکید بر نقش سرمایه فکری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 71-88]

ک

 • کامبیز، شاهرودی طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین شفافیت اقتصادی و اعتماد ملی با تأکید بر تجارت الکترونیک [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 187-206]
 • کامبیز، شاهرودی تدوین الگویی برای هم‌آفرینی ارزش در بازاریابی بنگاه به بنگاه [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 157-176]
 • کامرانی، هدی بررسی ارتباط بین عدم اطمینان محیطی، مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 133-146]
 • کامیابی، یحیی نگهداشت وجه نقد، سرعت تعدیل آن و درجه اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 48، 1399]
 • کرمی، غلامرضا بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)، بر یادگیری حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 55-70]
 • کلباسی، ناصر تاثیر کیفیت حسابرسی بر اساس رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود اقلام تعهدی و واقعی در عرضه اولیه سهام [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 171-186]
 • کمالی، علی نقش تعاملی کیفیت سود درمیزان حساسیت اهرم مالی نسبت به رشد GDP و حجم دارائی‌ها در بانک‌های ایران [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 113-132]

گ

 • گرد، عزیز حق الزحمه‌های غیر عادی حسابرسی و کیفیت حسابداری [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 87-100]
 • گلزاریان فر، سمیرا تاثیر توسعه بازار سهام بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 81-96]

ل

 • لاری دشت بیاض، محمود مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 23-40]
 • لشگری، زهرا تاثیر کیفیت حسابرسی بر اساس رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود اقلام تعهدی و واقعی در عرضه اولیه سهام [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 171-186]
 • لک، جمشید آینده پژوهی در تحقیقات و آموزش حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 133-146]

م

 • محسنی ملکی رستاقی، بهرام نگهداشت وجه نقد، سرعت تعدیل آن و درجه اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 48، 1399]
 • محمد زاده سالطه، حیدر تاثیر اجتناب مالیاتی بر چسبندگی هزینه با تاکید بر استراتژی تجاری شرکت [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 113-132]
 • محمدی خشویی، حمزه نقش نظام راهبری شرکتی در تأثیر سررسید بدهی بر ریسک ریزش آتی قیمت سهام [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 95-106]
 • مرشدی، فاطمه ریسک ورشکستگی شرکت‎ها؛ مطالعه مقایسه‎ای [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 55-72]
 • مشایخی، بیتا تبیین بازده سهام از طریق ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن با تعدیل‌گری کیفیت سود [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 5-20]
 • مشتری دوست، تورج جایگاه حسابرسی داخلی و نحوه عملکرد آن در نظام بانکی ایران [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 187-200]
 • مظاهری سیچانی، فرامرز نقش نظام راهبری شرکتی در تأثیر سررسید بدهی بر ریسک ریزش آتی قیمت سهام [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 95-106]
 • مقدم، عبدالکریم ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با تأکید بر نقش سرمایه فکری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 71-88]
 • منصوری راد، همت آینده پژوهی در تحقیقات و آموزش حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 133-146]
 • مومنی، علیرضا حق الزحمه‌های غیر عادی حسابرسی و کیفیت حسابداری [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 87-100]
 • مومنی، منصور تبیین بازده سهام از طریق ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن با تعدیل‌گری کیفیت سود [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 5-20]
 • میر برگکار، سیدمظفر طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین شفافیت اقتصادی و اعتماد ملی با تأکید بر تجارت الکترونیک [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 187-206]
 • میربرگکار، سید مظفر تدوین الگویی برای هم‌آفرینی ارزش در بازاریابی بنگاه به بنگاه [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 157-176]

ن

 • نجاری، هانی بکارگیری هوش تجاری در کیفیت اطلاعات مالی با تاکید بر اصول و قیود و اندازه‌گیری درحسابداری [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 121-136]
 • نجمی، غلامرضا چالش‌های استقرار حسابرسی داخلی اثربخش در موسسات اعتباری (مطالعه موردی یکی ازبانک‌های‌ایران) [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 21-36]
 • نحاس، کاظم بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)، بر یادگیری حسابداری [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 55-70]
 • نمازی، نویدرضا تأثیر ویژگی آندروژنیک مدیران و نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 147-168]
 • نوروزی، سیما ارائه مدلی از واکنش سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به رفتار سودهای واقعی و پیش بینی شده فصلی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 201-218]
 • نوروش، ایرج تبیین بازده سهام از طریق ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن با تعدیل‌گری کیفیت سود [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 5-20]
 • نوشادی، میثم بررسی عوامل موثر بر حق‌الزحمه حسابرسی: عوامل مربوط به محیط حرفه‌ای، فرهنگی و اجتماعی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 43-64]
 • نیلی پور طباطبایی، سید اکبر شناخت وظایف حاکمیتی دولت و اهمیت آن در تنظیم برنامه‌‌های راهبردی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها (بررسی چالش‌ها، راهکارها، تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص) [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 41-54]

و

 • واعظ، علی بررسی عوامل موثر بر حق‌الزحمه حسابرسی: عوامل مربوط به محیط حرفه‌ای، فرهنگی و اجتماعی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 43-64]
 • وکیلی فرد، حمیدرضا عوامل مؤثر بر کیفیت گزارش‌های حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران [دوره 12، شماره 48، 1399، صفحه 21-44]
 • ولی پور، هاشم بررسی نقش تعدیل کنندگی چسبندگی بر رابطه بین تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری و فروش و رقابت در بازار محصول [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 65-80]

ه

 • هاشمی، سید عباس تحلیل کاربرد اطلاعات حسابداری در سرمایه‌گذاری سبک پایه [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 97-112]
 • هدایت مظهری، روزبه الگوی سنجش کارایی از منظر اطلاعات حسابداری [دوره 12، شماره 47، 1399، صفحه 153-170]
 • هشی، عباس بررسی ارتباط بین عدم اطمینان محیطی، مالکیت نهادی و اجتناب مالیاتی [دوره 12، شماره 46، 1399، صفحه 133-146]

ی

 • یاورپور، هوشنگ بررسی اثر هاله‌ای بر کار‌راهه حرفه‌ای حسابرس [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 89-112]
 • یحیی زاده فر، محمود بررسی رابطه بین نقدشوندگی و کارایی سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت مالی و ریسک عملیاتی [دوره 12، شماره 45، 1399، صفحه 5-22]