نمایه نویسندگان

آ

 • آذین فر، کاوه شاخص های مدل اختیارات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر بازده سهام [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 159-174]
 • آقایی، مهران تاثیر هوش هیجانی، اخلاقی و فرهنگی بر عملکرد حسابرس و ارتباط آنها با سلامت مالی بنگاه‌ها، با مطالعه اثر تعدیلی جنسیت حسابرس [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 97-116]

ا

 • احمدیان، وحید اثر تمایلات سرمایه‌گذاران بر ضریب واکنش به سود حسابداری [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 5-24]
 • استوارنژاد، فرهاد تاثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 47-66]
 • اسعدی، عبدالرضا اثر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر محافظه‌کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 207-222]
 • اسکافی اصل، مهدی طراحی چارچوب گزارشگری مالی صنعت بیمه براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 75-98]
 • اشرفی، مجید رفتار بشردوستانه شرکت و کارایی سرمایه گذاری [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 55-76]
 • اکبری، زهرا فراتحلیل نسبت‌های بدهی و مدیریت‌سود در ایران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 153-170]
 • اکبری امامی، علیرضا ارائه مدل تحلیل شبکه عوامل موثر بر اعتماد بین‌فردی حسابرس و صاحبکار [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 53-74]
 • امیر حسینی، زهرا بررسی ارتباط بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 25-46]
 • ایزدپور، مصطفی تجدید ارائه صورت‌های مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش میانجی‌گری محدودیت مالی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 155-174]

ب

 • برادران حسن زاده، رسول ارائه مدل پیچیدگی شرکت‌ها و پیامد‌های آن [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 99-116]
 • بلالی، آیت بررسی تاثیر پراکندگی رشد درآمد و بازده سهام در پیش‎بینی تولید ناخالص داخلی [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 191-206]
 • بنابی قدیم، رحیم حساسیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی به عملکرد شرکت با تاکید بر نقش معاملات اشخاص وابسته [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 5-20]
 • بنی مهد، بهمن عدم قطعیت اقتصادی و مدیریت سود: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 5-20]

پ

 • پروانه، فاطمه رویکرد هوش مصنوعی در تبیین مقایسه‌ای تأثیر معیار‌های نظام راهبری و نسبت های مالی بر سود اقتصادی و سود حسابداری [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 129-146]
 • پژوهی، محمدرضا بررسی تاثیر سرمایه فکری بر روی منظرهای فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری سیستم ارزیابی متوازن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 85-108]
 • پورزمانی، زهرا افشای اطلاعات زیست‌محیطی در گزارشگری مالی [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 97-112]
 • پیری سقرلو، مهدی نقش رهبری، برنامه ریزی و نظارت بر سیستم آموزش عالی در توسعه حسابداری دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 31-52]

ت

 • تحریری، آرش نقش رهبری، برنامه ریزی و نظارت بر سیستم آموزش عالی در توسعه حسابداری دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 31-52]
 • تصدّی کاری، محمّدجواد تأثیر اخبار خوب و بد حسابداری بر روی رفتار سهامداران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 67-80]
 • توانگر، افسانه تاثیر فرهنگ سازمانی بر خوانایی گزارش‌های مالی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 69-84]
 • توکل نیا، اسماعیل بررسی نقش اثر هاله‌ای در تصمیم‌گیری حسابرسان، با تأکید بر فرایند خودتوضیحی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 117-134]
 • تیرگان، محمد اولویت بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 187-202]

ج

 • جباری نوقابی، مهدی مقایسه توان مدلهای آشوبی و شبکه عصبی مصنوعی در تبیین بازده غیرعادی سهام پیرامون تاریخ انتشار صورتهای مالی سالانه [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 135-154]
 • جعفری، علی تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر محافظه کاری حسابداری، مدیریت سود و شفافیت اطلاعاتی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 165-186]
 • جلیلی، مونا اثر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر محافظه‌کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 207-222]
 • جهانشاد، آزیتا طراحی چارچوب گزارشگری مالی صنعت بیمه براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 75-98]
 • جهانگیرنیا، حسین فراتحلیل نسبت‌های بدهی و مدیریت‌سود در ایران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 153-170]
 • جوانمرد، عیسی انتخاب بهینه سهام براساس توسعه مدل گوردون با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 81-96]
 • جودکی، زهرا تجدید ارائه صورت‌های مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش میانجی‌گری محدودیت مالی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 155-174]

چ

 • چهارمحالی، شهرام رویکرد هوش مصنوعی در تبیین مقایسه‌ای تأثیر معیار‌های نظام راهبری و نسبت های مالی بر سود اقتصادی و سود حسابداری [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 129-146]

ح

 • حاجیها، زهره کاربرد یادگیری ماشین در ارائه الگویی برای پیش بینی ورشکستگی [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 171-190]
 • حجازی، رضوان نقش رهبری، برنامه ریزی و نظارت بر سیستم آموزش عالی در توسعه حسابداری دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 31-52]
 • حیدر پور، فرزانه طراحی چارچوب گزارشگری مالی صنعت بیمه براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 75-98]

خ

 • خردیار، سینا تأثیر اخبار خوب و بد حسابداری بر روی رفتار سهامداران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 67-80]
 • خلیلی، یاسمن بررسی تأثیر ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 175-190]
 • خوش کار حسن کیاده، فرزین شاخص های مدل اختیارات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر بازده سهام [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 159-174]

د

 • داداشی، ایمان شاخص های مدل اختیارات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر بازده سهام [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 159-174]
 • داداشی، ایمان بررسی تاثیر پراکندگی رشد درآمد و بازده سهام در پیش‎بینی تولید ناخالص داخلی [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 191-206]
 • دارابی، رویا رویکرد هوش مصنوعی در تبیین مقایسه‌ای تأثیر معیار‌های نظام راهبری و نسبت های مالی بر سود اقتصادی و سود حسابداری [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 129-146]
 • درخشان، جواد تاثیر عملکرد مالی بر استفاده شرکت های کوچک و متوسط از اعتبار تجاری [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 39-50]
 • دستگیر، محسن بررسی تاثیر سرمایه فکری بر روی منظرهای فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری سیستم ارزیابی متوازن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 85-108]

ذ

 • ذاکرالحسینی، علیرضا بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند با کیفیت ارتباطات سهام داران و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 191-210]
 • ذبیحی، علی بررسی تأثیر ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 175-190]

ر

 • رحیمی آشتیانی، امیر تاثیر هوش هیجانی، اخلاقی و فرهنگی بر عملکرد حسابرس و ارتباط آنها با سلامت مالی بنگاه‌ها، با مطالعه اثر تعدیلی جنسیت حسابرس [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 97-116]
 • رحیمیان امیری، محمد حسین اولویت بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 187-202]
 • رضازاده، جواد ارائه مدل تحلیل شبکه عوامل موثر بر اعتماد بین‌فردی حسابرس و صاحبکار [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 53-74]
 • رضوی خسروشاهی، سید مهدی ارائه مدل پیچیدگی شرکت‌ها و پیامد‌های آن [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 99-116]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون آزمون مدل اقتضایی مراحل تکامل حسابداری مدیریت: رویکرد ماتریس اهمیت- عملکرد [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 5-30]
 • رویایی، رمضانعلی عدم قطعیت اقتصادی و مدیریت سود: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 5-20]
 • ریاحی نژاد، محدثه تاثیر فرهنگ سازمانی بر خوانایی گزارش‌های مالی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 69-84]

ز

 • زارع بهنمیری، محمد حسن اولویت بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 187-202]
 • زارعی، مهرداد تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر سودآوری با تأکید بر نقش توانایی مدیریت [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 39-54]
 • زمانی فروشانی، محمد جواد تجدید ارائه صورت‌های مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش میانجی‌گری محدودیت مالی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 155-174]
 • زینالی، مهدی ارائه مدل پیچیدگی شرکت‌ها و پیامد‌های آن [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 99-116]

س

 • ساداتی تیله بنی، سیده وجیهه بررسی تأثیر ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 175-190]
 • سبزعلی پور، فرشاد آزمون مدل اقتضایی مراحل تکامل حسابداری مدیریت: رویکرد ماتریس اهمیت- عملکرد [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 5-30]
 • سحابی، جلیل نرخ مالیاتی موثر و خطرات پیش روی شرکت ها با توجه به مولفه های فرهنگ مالیاتی(شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 141-158]
 • سرخابی، نیر ارائه الگوی پیشنهادی کیفیت حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران با رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 133-152]
 • سرهرودی، سپهر طراحی و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت با رویکرد جذب سرمایه [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 175-192]
 • سعدی، جهانگیر تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر محافظه کاری حسابداری، مدیریت سود و شفافیت اطلاعاتی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 165-186]
 • سلحشور، سولماز بررسی تأثیر تضاد نقش، باور به خودکارآمدی و حساسیت اخلاق حرفه-ای حسابرسان بر عملکرد آنها با تأکید بر هوش عاطفی حسابرس [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 77-96]

ش

 • شاهرضا، علیرضا تأثیرمولفه های سرمایه فکری بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل پالیک اصلاح شده و توسعه یافته [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 147-164]
 • شفیعی کاخکی، مریم بررسی تاثیر پراکندگی رشد درآمد و بازده سهام در پیش‎بینی تولید ناخالص داخلی [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 191-206]

ص

 • صادقی مهر، حمیرا بررسی و رتبه بندی عوامل عمده مؤثر بر درماندگی مالی شرکت‌های هواپیمایی در ایران با استفاده از چارچوب فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 51-68]
 • صالحی، تابنده تدوین الگوی کاهش نرخ‌شکنی در حسابرسی نخستین با استفاده از روش نظریه‌پردازی زمینه‌ای [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 21-38]
 • صدیقی، روح الله تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر سودآوری با تأکید بر نقش توانایی مدیریت [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 39-54]
 • صمدی لرگانی، محمود تاثیر هوش هیجانی، اخلاقی و فرهنگی بر عملکرد حسابرس و ارتباط آنها با سلامت مالی بنگاه‌ها، با مطالعه اثر تعدیلی جنسیت حسابرس [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 97-116]
 • صمدی لرگانی، محمود نقش رهبری، برنامه ریزی و نظارت بر سیستم آموزش عالی در توسعه حسابداری دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 31-52]
 • صیادی سومار، علی آزمون مدل اقتضایی مراحل تکامل حسابداری مدیریت: رویکرد ماتریس اهمیت- عملکرد [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 5-30]

ط

 • طلائی زاده، علی نرخ مالیاتی موثر و خطرات پیش روی شرکت ها با توجه به مولفه های فرهنگ مالیاتی(شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 141-158]

ع

 • عالم تبریز، اکبر طراحی و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت با رویکرد جذب سرمایه [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 175-192]
 • عباسی، ابراهیم رفتار بشردوستانه شرکت و کارایی سرمایه گذاری [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 55-76]
 • عبدی، رسول ارائه الگوی پیشنهادی کیفیت حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران با رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 133-152]
 • عسکریان، مهناز تاثیر هوش هیجانی، اخلاقی و فرهنگی بر عملکرد حسابرس و ارتباط آنها با سلامت مالی بنگاه‌ها، با مطالعه اثر تعدیلی جنسیت حسابرس [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 97-116]
 • عنایت پور شیاده، ابراهیم تاثیر عملکرد مالی بر استفاده شرکت های کوچک و متوسط از اعتبار تجاری [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 39-50]
 • عنایتی طائبی، ریحانه مقایسه توان مدلهای آشوبی و شبکه عصبی مصنوعی در تبیین بازده غیرعادی سهام پیرامون تاریخ انتشار صورتهای مالی سالانه [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 135-154]

غ

 • غلامی، عبدالخالق تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم سرمایه‌گذاران با تمرکز بر نقش اطلاعاتی بخش تعهدی نوسانات سود [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 117-132]
 • غلامی جمکرانی، رضا فراتحلیل نسبت‌های بدهی و مدیریت‌سود در ایران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 153-170]

ف

 • فاضلی، نقی تأثیرمولفه های سرمایه فکری بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل پالیک اصلاح شده و توسعه یافته [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 147-164]
 • فاضلی، نقی فراتحلیل بررسی تاثیراستقلال واحدحسابرسی داخلی برعملکرد حسابرسی داخلی [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 21-38]
 • فرشباف خوش نظر، مریم تاثیر تغییرات غیر منتظره وجه نقد بر بازده مازاد در شرایط عدم اطمینان [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 193-208]
 • فرقاندوست حقیقی، کامبیز بررسی ارتباط بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 25-46]
 • فضل‌زاده، علیرضا اثر تمایلات سرمایه‌گذاران بر ضریب واکنش به سود حسابداری [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 5-24]
 • فغانی ماکرانی، خسرو تأثیرمولفه های سرمایه فکری بر سودآوری بانکهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل پالیک اصلاح شده و توسعه یافته [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 147-164]
 • فغانی ماکرانی، خسرو فراتحلیل بررسی تاثیراستقلال واحدحسابرسی داخلی برعملکرد حسابرسی داخلی [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 21-38]

ق

 • قاسمی، احمدرضا طراحی و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت با رویکرد جذب سرمایه [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 175-192]
 • قافله‌باشی، سید محمد امین تجدید ارائه صورت‌های مالی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش میانجی‌گری محدودیت مالی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 155-174]

ک

 • کاظمی، حسین تأثیر اخبار خوب و بد حسابداری بر روی رفتار سهامداران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 67-80]
 • کاظمی، حسین ارائه مدل تحلیل شبکه عوامل موثر بر اعتماد بین‌فردی حسابرس و صاحبکار [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 53-74]
 • کامیابی، یحیی شناسایی و تبیین ویژگی‌های حرفه‌ای گرایی حسابداران مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 109-128]

ل

 • لشگری، زهرا کاربرد یادگیری ماشین در ارائه الگویی برای پیش بینی ورشکستگی [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 171-190]

م

 • محسنی، رضا بررسی و رتبه بندی عوامل عمده مؤثر بر درماندگی مالی شرکت‌های هواپیمایی در ایران با استفاده از چارچوب فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 51-68]
 • محمدزاده سالطه، حیدر ارائه الگوی پیشنهادی کیفیت حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران با رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 133-152]
 • محمدی ملقرنی، عطاالله نرخ مالیاتی موثر و خطرات پیش روی شرکت ها با توجه به مولفه های فرهنگ مالیاتی(شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 141-158]
 • مدیرکیا، پروانه فراتحلیل بررسی تاثیراستقلال واحدحسابرسی داخلی برعملکرد حسابرسی داخلی [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 21-38]
 • مرادی، زهرا انتخاب بهینه سهام براساس توسعه مدل گوردون با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 81-96]
 • مران جوری، مهدی تاثیر عملکرد مالی بر استفاده شرکت های کوچک و متوسط از اعتبار تجاری [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 39-50]
 • مشتاق کهنموئی، مسعود عدم قطعیت اقتصادی و مدیریت سود: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 5-20]
 • ملکانی، رقیه حساسیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی به عملکرد شرکت با تاکید بر نقش معاملات اشخاص وابسته [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 5-20]
 • ملکیان، اسفندیار شناسایی و تبیین ویژگی‌های حرفه‌ای گرایی حسابداران مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 109-128]
 • مهدوی، سهیلا بررسی و رتبه بندی عوامل عمده مؤثر بر درماندگی مالی شرکت‌های هواپیمایی در ایران با استفاده از چارچوب فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 51-68]
 • مهرآذر، وحید بررسی ارتباط بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 25-46]
 • مهرآذین، علیرضا مقایسه توان مدلهای آشوبی و شبکه عصبی مصنوعی در تبیین بازده غیرعادی سهام پیرامون تاریخ انتشار صورتهای مالی سالانه [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 135-154]
 • مهربان پور، محمدرضا فراتحلیل نسبت‌های بدهی و مدیریت‌سود در ایران [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 153-170]

ن

 • نادری نورعینی، رضا تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر سودآوری با تأکید بر نقش توانایی مدیریت [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 39-54]
 • نادری نورعینی، محمدمهدی تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر سودآوری با تأکید بر نقش توانایی مدیریت [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 39-54]
 • ناظمی، امین تدوین الگوی کاهش نرخ‌شکنی در حسابرسی نخستین با استفاده از روش نظریه‌پردازی زمینه‌ای [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 21-38]
 • نبوی چاشمی، سیدعلی شاخص های مدل اختیارات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر بازده سهام [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 159-174]
 • نجف پور کردی، علیرضا بررسی نقش اثر هاله‌ای در تصمیم‌گیری حسابرسان، با تأکید بر فرایند خودتوضیحی [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 117-134]
 • نسل موسوی، سید حسین تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر محافظه کاری حسابداری، مدیریت سود و شفافیت اطلاعاتی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 165-186]
 • نعمت نژاد، کورش بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند با کیفیت ارتباطات سهام داران و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 191-210]
 • نقدی، سجاد اثر تمایلات سرمایه‌گذاران بر ضریب واکنش به سود حسابداری [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 5-24]
 • نمازی، نویدرضا تدوین الگوی کاهش نرخ‌شکنی در حسابرسی نخستین با استفاده از روش نظریه‌پردازی زمینه‌ای [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 21-38]
 • نوذری، روح اله تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم سرمایه‌گذاران با تمرکز بر نقش اطلاعاتی بخش تعهدی نوسانات سود [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 117-132]
 • نورالدین، مصطفی افشای اطلاعات زیست‌محیطی در گزارشگری مالی [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 97-112]
 • نوروزی، فاطمه بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند با کیفیت ارتباطات سهام داران و عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 191-210]
 • نوروش، ایرج نرخ مالیاتی موثر و خطرات پیش روی شرکت ها با توجه به مولفه های فرهنگ مالیاتی(شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 141-158]
 • نونهال نهر، علی اکبر ارائه الگوی پیشنهادی کیفیت حسابرسی عملکرد در بخش عمومی ایران با رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 133-152]
 • نویدی عباسپور، ابراهیم بررسی تأثیر تضاد نقش، باور به خودکارآمدی و حساسیت اخلاق حرفه-ای حسابرسان بر عملکرد آنها با تأکید بر هوش عاطفی حسابرس [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 77-96]
 • نیک کار، جواد تاثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 47-66]
 • نیلچی، مسلم تاثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 47-66]

و

 • واعظ، سید علی حساسیت سرمایه‌گذاری و تامین مالی به عملکرد شرکت با تاکید بر نقش معاملات اشخاص وابسته [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 5-20]
 • ولی پور، هاشم تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم سرمایه‌گذاران با تمرکز بر نقش اطلاعاتی بخش تعهدی نوسانات سود [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 117-132]

ه

 • هاشمی گل سفیدی، افشین کاربرد یادگیری ماشین در ارائه الگویی برای پیش بینی ورشکستگی [دوره 14، شماره 56، 1401، صفحه 171-190]
 • همتی، حسن شناسایی و تبیین ویژگی‌های حرفه‌ای گرایی حسابداران مدیریت مبتنی بر قضاوت اخلاقی [دوره 14، شماره 54، 1401، صفحه 109-128]
 • همتی، هدی تاثیر تغییرات غیر منتظره وجه نقد بر بازده مازاد در شرایط عدم اطمینان [دوره 14، شماره 55، 1401، صفحه 193-208]

ی

 • یار احمدی، جاوید تأثیر اخبار خوب و بد حسابداری بر روی رفتار سهامداران [دوره 14، شماره 53، 1401، صفحه 67-80]