نویسنده = علی ثقفی
تعداد مقالات: 5
1. مدلی برای پیش بینی جریان وجوه نقد در شرکت های ایرانی

دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 4-23

علی ثقفی؛ فاطمه صراف


2. اندازه‌گیری ریسک مبتنی بر متغیرهای بنیادی و بررسی رابطه آن با صرف ریسک و بازده سهام

دوره 4، شماره 16، زمستان 1391، صفحه 38-61

ابراهیم نوروزبیگی؛ علی ثقفی؛ مهدی مراد زاده فرد


4. نظریه‌ی مدیریت سود

دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 34-53

علی ثقفی؛ امیر پوریانسب


5. هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 4-29

علی ثقفی؛ قاسم بولو