آغاز انتشار: بهار 1388

توالی انتشار: فصلنامه

میانگین بازه زمانی فرآیند داوری: 5 ماه

نرخ پذیرش مقالات: 35%

وضعیت دسترسی به تمام مقالات: دسترسی باز

دریافت فرم تعهد نویسندگان (Copyright)  

دریافت فرم تعارض منافع (Conflict of Interest)

آمار کلی مقالات مجله 

تعداد مقالات چاپ شده در سال 97: 44 مقاله

ضریب تاثیر نشریه در پایگاه استنادی جهان اسلام:   Q3

کنترل سرقت علمی: مقالات توسط سامانه همانندجو ایران داک، بررسی می گردند

اطلاعات جهت دریافت گزارش همانندی ایران داک نشریه

دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 5-210  

5. فرصت‌های رشد، نگهداشت وجه نقد و حق‌الزحمه حسابرسی

صفحه 91-106

حسن همتی؛ اسماعیل امیری؛ صفدر علی پور


10. محتوی اطلاعاتی گزارش حسابرسی در پیش‌بینی ورشکستگی

صفحه 175-194

علی پور طبرستانی؛ ایمان داداشی؛ محمد جواد زارع بهنمیری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن حسابداری ایران

مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر علی ثقفی

مدیریت مجله و دبیرکل انجمن:
ناصر پرتوی

همکار اجرایی:
مریم اصغرزاده بدر

اعضای هیات تحریریه