نویسنده = محمد جواد زارع بهنمیری
اولویت بندی عوامل موثر بر فرار مالیاتی

دوره 14، شماره 54، تیر 1401، صفحه 187-202

محمد حسن زارع بهنمیری؛ محمد حسین رحیمیان امیری؛ محمد تیرگان


محتوی اطلاعاتی گزارش حسابرسی در پیش‌بینی ورشکستگی

دوره 11، شماره 44، دی 1398، صفحه 175-194

علی پور طبرستانی؛ ایمان داداشی؛ محمد جواد زارع بهنمیری