اهداف و چشم انداز

به منظور فراهم آوردن زمینه ارتباط بین شاغلان در حرفه و پژوهشگران مراکز علمی و تحقیقاتی و همچنین نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در حوزه حسابداری و حسابرسی مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی پذیرای مقالات تحقیقی با کیفیت بالای پژوهشگران و صاحب‌نظران ارجمند می‌باشد. پژوهش‌های مبتنی بر مسائل و مشکلات حوزۀ حسابداری در سطح ملی و ارائۀ راهکار برای حل آنها از سوی پژوهشگران ارجمند در صدر اولویت‌های مجله قرار دارد؛ همچنین مسائل و چالش‌های حسابداری در سطح بین‌المللی نیز برای مجله از اهمیت زیادی برخوردار است و مجله پذیرای فعالیت‌های پژوهشگران در سطح بین‌الملل می‌باشد. محورهای تحت پوشش نشریه به شرح زیر است، گرچه محدود به این موارد نمی‌باشد:

1.         ادغام و ورشکستگی

2.         ارزیابی عملکرد

3.         استانداردهای بین‌المللی حسابداری

4.         استانداردهای حسابداری

5.         استانداردهای حسابرسی

6.         استراتژی‌های سرمایه در گردش

7.         استقلال حسابرسی

8.         اظهار نظر حسابرسی

9.         بازارهای مالی بین‌المللی

10.       بودجه بندی

11.       بهایابی

12.       تقلب

13.       جریانهای نقدی

14.       حاکمیت شرکتی

15.       حسابداری بخش عمومی

16.       حسابداری بین‌المللی

17.       حسابداری رفتاری

18.       حسابداری مالیاتی

19.       حسابرسی بین‌المللی

20.       حسابرسی داخلی

21.       حسابرسی عملیاتی

22.       حق الزحمه حسابرسی

23.       روشهای اندازه گیری

24.       زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر

25.       سیاستهای تقسیم سود

26.       سیاستهای مالی

27.       سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

28.       قضاوت حسابرسی

29.       کمیته حسابرسی

30.       کنترلهای داخلی

31.       کیفیت افشا

32.       کیفیت حسابرسی

33.       کیفیت سود

34.       گزارش حسابرسی

35.       گزارشگری مالی

36.       محافظه کاری

37.       مدیریت بها

38.       مدیریت سود

39.       نسبت‌های مالی

40.       ویژگیهای موسسه حسابرسی

41.       هزینه سرمایه

42.       هموارسازی سود

با توجه به موارد ذکر شده به‌طور خلاصه اهداف مجله به شرح زیر می‌باشد:

  1. کمک به رشد و ارتقای حرفه حسابداری و حسابرسی از طریق نشر یافته‌های پژوهشی پژوهشگران و صاحب‌نظران؛
  2. فراهم نمودن بسترهای لازم برای تبادل نظر در زمینه حسابداری و حسابرسی توسط پژوهشگران و شاغلان حرفه‌ای؛
  3.  آشنا ساختن شاغلان حرفه‌ای و پژوهشگران با مسائل و چالش‌های روز کشور در حوزۀ حسابداری و حسابرسی و همچنین مسائل و مشکلات حرفه در سطح بین‌المللی؛ و
  4. توسعه، ترویج و ارتقای روش‌های پژوهشی در حوزۀ حسابداری و حسابرسی با تأکید بر تکنیک‌های نوین پژوهشی.