• نام نشریه: تحقیقات حسابداری و حسابرسی
 • کشور محل انتشار: ایران
 • ناشر: انجمن حسابداری ایران
 • شاپای چاپی: 22518428
 • شاپای الکترونیکی:
 • حوزۀ تخصصی : حسابداری
 • اعتبار مجله : علمی
 • زبان مجله: فارسی انگلیسی (abstract مقالات به انگلیسی درج می شود)
 • نوبت انتشار:فصلنامه
 • نوع انتشار:فیزیکی و الکترونیکی
 • دسترسی آزاد: بله
 • نوع داورینخصصی
 • زمان داوری : حدود 5 ماه
 • درصد پذیرش مقالات : 35٪

نمایه‌شده در :      پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران)

پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

پرتال جامع علوم انسانی

پایگاه مجلات تخصصی نور

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم فناوری

لینکدین

 • دسترسی به مقاله‌ها :آزاد
 • ایمیل مجله : iranianiaa@yahoo.com
 • ایمیل پشتیبان : badr1363acc@gmail.com

 


 

 
 دوره و شماره: دوره 16، شماره 61، فروردین 1403  
تأثیر ارتباطات اجتماعی حسابرسان بـر کیفیت حسابرسی

صفحه 85-102

فاطمه اسناد؛ رضا داغانی؛ سحر یوسفی زاده


ماتریسِ پسایندهای ارزش‌ِ ناشی از خردمندیِ دانشِ مالی مدیرانِ شرکت‌ های بازار سرمایه

صفحه 145-166

عزیزاله عسکرزاده؛ اله کرم صالحی؛ صابر ملاعلیزاده زواردهی؛ رضا تهرانی


اثر تعدیل‌کنندۀ نوسان بازار مالی بر رابطۀ میان میانگین -واریانس بازده سهام

صفحه 167-192

محمد محمدی؛ مجید عظیمی یانچشمه؛ مریم فرهادی؛ مسعود فولادی