نقش محافظه‌کاری حسابداری در سویه‌ی پیش‌بینی سود مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

10.22034/iaar.2015.103910

چکیده

   مدیران مسئول تهیه صورت‌های مالی، از آگاهی بیشتری نسبت به عملیات و سیاست­های گزارشگری مالی شرکت برخوردارند، به این ترتیب انتظار می‌رود مدیران، درک بهتری از پیامد‌های محافظه‌کاری سیستم حسابداری شرکت در سود‌های آتی نسبت به سایر مشارکت‌کنندگان در بازار داشته باشند و تا حدی پیش‌بینی‌هایشان را از بابت پیامدهای محافظه‌کاری تعدیل نمایند. پژوهش حاضر به مطالعه این موضوع می­پردازد که آیا در پیش‌بینی سود مدیران به طور کامل پیامد‌های محافظه‌کاری حسابداری بر سود واقعی در نظر گرفته می‌شود یا خیر. همچنین دشواری پیش‌بینی سود ناشی از نوسان سود زیاد و چرخه عملیات طولانی، به عنوان یکی از دلایل احتمالی شکست مدیران در توجه کامل به پیامدهای محافظه‌کاری حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد. در پژوهش جاری 86 شرکت در طی دوره زمانی 1390- 1386 بررسی شده و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق نیز از رگرسیون معمولی با داده ترکیبی استفاده شده است. یافته‌ها نشان می دهد بین محافظه­کاری و سویه‌ی پیش‌بینی سود مدیران، رابطه منفی معنی دار وجود دارد و در شرکت‌های دارای نوسان سود بیشتر و چرخه عملیات طولانی‌تر، این رابطه منفی، قوی‌تر است.

کلیدواژه‌ها