اولویت‏بندی ارزش‏های شخصی و ویژگی‏های فردی حسابداران: نقدی بر آموزش حسابداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی رجا

2 کارشناس حسابداری مدیریت دفتر تالیف و کتب درسی فنی و حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

10.22034/iaar.2015.103920

چکیده

در این مقاله رابطه بین ارزش­های شخصی و خصوصیات فردی حسابداران بررسی می­شود. بررسی این رابطه از آن جهت اهمیت دارد که گرایش حسابداران به سوی ارزش­های شخصی خاص، می­تواند رفتار آنها را در موقعیت­های معین توضیح دهد. به طور مثال پژوهش‏های انجام شده در زمینه تفکر اخلاقی نشان داده‏است که علی‏رغم آموزش اصول و موازین اخلاقی به حسابداران، افراد این حرفه در مقایسه با جامعه، میانگین امتیاز اخلاقی پایینی کسب می­کنند. یکی از دلایل احتمالی این پدیده، می‏تواند تاکید بیش از حدی باشد که در آموزش حسابداری بر لزوم تبعیت حسابداران از اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری وجود دارد. در نتیجه این فرایند آموزشی، مجموعه ارزش‏های تبعیت (انطباق) در حسابداران تقویت می­شود و این درحالی است که آزمون­های تفکر اخلاقی به این ارزش­های تبعیت توجهی ندارند. تحقیق حاضر در سال 1390 با استفاده از نمونه­ای متشکل از 203 دانشجوی حسابداری و مدیریت به آزمون تاثیر ویژگی­های فردی (جنسیت، سن، رشته، مقطع تحصیلی، سابقه کار، آشنایی با آیین رفتار حرفه­ای حسابداران رسمی و...) بر اولویت­بندی ارزش­های شخصی می­پردازد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که دانشجویان رشته حسابداری در مقایسه با دانشجویان مدیریت، اهمیت بیشتری برای ارزش­های تبعیت قائل هستند. همچنین خصوصیاتی مانند جنسیت و سن تاثیرات با اهمیتی بر اولویت­بندی ارزش­های شخصی در دانشجویان داشته است.

کلیدواژه‌ها