بررسی عملکرد مالی شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علم و صنعت

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/iaar.2014.104394

چکیده

خصوصی‌سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی بر این عقیده استوار  است که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می‌باشد. با توجه به این که خصوصی‌سازی شرکت‌های معظم دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی در سال‌های اخیر در بورس اوراق بهادار رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است، بررسی‌ آن‌ها به عنوان نوعی از عرضة اولیه چرایی این پژوهش می­باشد.
مدل رگرسیونی فاما و فرنچ نشان می دهد که عرض از مبداء مدل تفاوت معناداری با صفر ندارد؛ بدین ترتیب می­توان نتیجه گرفت بازده عرضه‌های اولیه معادل بازده شاخص بازار
می باشد و تفاوت معناداری را نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها