طراحی یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب پورتفوی بهینه ردیابی‌کننده شاخص بورس تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد MBA دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/iaar.2012.104692

چکیده

تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه یکی از اصلی‌ترین موضوعات در حوزه تصمیمات سرمایه‌گذاری است. اتخاذ تصمیمی اثربخش در این خصوص، نیازمند وجود زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری و ابزار و تکنیکهای تحلیل مناسب در بازار سرمایه است. یکی از این تکنیکهای کارآمد که علاوه بر داشتن مزایای منحصر به فرد، پایه و اساس استراتژیهای نوین سرمایه‌گذاری قلمداد می شود، ردیابی شاخص[1] است. با توجه به اهمیت و نقش غیر قابل انکار این رویکرد در رونق بازارهای سرمایه، مطالعه و پیاده سازی آن را در دستور کار این تحقیق قرار داده و مسأله انتخاب پورتفوی بهینة ردیابی‌کنندة شاخص‌کل قیمت و بازده نقدی را با بهره‌گیری از رویکرد ترکیبی الگوریتم ژنتیک و برنامه‌ریزی کوادراتیک مورد بررسی قرار دادیم. شایان ذکر است که به منظور شبیه‌سازی داده ها و فراهم نمودن شرایط لازم جهت پیاده سازی الگوریتم پیشنهادی، از شبکه عصبی مصنوعی نیز بهره‌گرفته شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، دقت بالا و عملکرد مناسب پورتفوهای حاصل از این روش ترکیبی را در دفعات مختلف تکرار به اثبات رساند، بگونه‌ای که می توان دستیابی به عملکردی مشابه و فراتر از شاخص را از ویژگی های منحصر به فرد آن به حساب آورد.


 

کلیدواژه‌ها