بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و نیمه قوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

2 کارشناس ارشد رشته اقتصاد نظری

10.22034/iaar.2011.104713

چکیده

تحقیق حاضر با استفاده از بازدهی بازار و بازدهی130 شرکت بورسی از 1384 تا 1388 به بررسی کارائی بورس اوراق بهادار تهران در دو سطح ضعیف و نیمه قوی می‌پردازد. از ترسیم پلات و آزمون همبستگی بازده‌های روزانه بازار برای بررسی کارائی ضعیف، و از روش حادثه‌سنجی با تمرکز بر اعلام اخبار تعدیل سود بیش از 40 درصد برای بررسی کارائی نیمه قوی استفاده شده است. پلات ترسیمی و آزمون همبستگی بازده‌های روزانه بازار، بر اساس ضرایب رگرسیونی، دلالت بر ناکارائی بورس تهران در سطح ضعیف دارد. همچنین، رفتار بازده غیرعادی تجمعی بعد از حادثه، بیانگر آن است که بازار نسبت به اعلام خبر تعدیل سود برآوردی با تاخیر واکنش نشان می‌دهد. اما از آنجا که محدودیت نوسان قیمت برمعاملات سهم شرکت‌ها حاکم است، چنین تاخیری در واکنش بازار قابل انتظار است.
تحقیق حاضر از تحقیقات مشابه داخلی متمایز می‌شود زیرا کارائی بورس اوراق بهادار تهران را به طور همزمان در دور سطح ضعیف و نیمه‌قوی آزمون می‌کند و علاوه بر این، کارایی در سطح نیمه قوی را با استفاده از اعلام خبر تعدیل سود در دو پنجره روزانه و هفتگی بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها