ارزیابی فرآیند تشخیص و شناسایی درآمدهای شهرداری تهران جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری و گزارشگری درآمدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری – دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/iaar.2011.104751

چکیده

استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده برای شناسایی و ثبت به موقع درآمدها در حسابداری  و گزارشگری نهادهای بزرگ بخش عمومی نظیر شهرداری ها از اهمیت درخور ملاحظه ای برخوردار می باشد  . در مبنای تعهدی تعدیل شده درآمدها زمانی شناسایی می شوند که بصورت اتکا پذیر قابل اندازه گیری بوده و در همان دوره مالی و یا مدت کوتاهی پس از آن(حداکثر 60 روز)، قابل وصول باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرآیند تحقق و وصول درآمدهای شهرداری تهران و به منظور امکان استقرار مبنای تعهدی تعدیل شده، انجام شده است . نتایج پژوهش بیانگر آن است که در حال حاضر،درآمدهای شهرداری تهران ، برای استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده با  محدودیت هایی مواجه می باشد. این در حالی است که  اگر سیاست ها و خط مش های محدود کننده اصلاح شود ،  زمینه لازم برای به کار گیری مبنای تعهدی تعدیل شده در شناسایی درآمدهای شهرداری تهران فراهم می شود.

کلیدواژه‌ها