تجدید ارائه‌ی‌ صورت‌های مالی و رفتار پیش‌بینی‌ سود مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

10.22034/iaar.2019.99187

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار پیش­بینی سود مدیران در دوره­های قبل و بعد از تجدید ارائه می‌باشد. در پی تجدید ارائه‌ها دو انگیزه متناقض «بهبود حسن شهرت مدیر در نقش ارائه‌‌کننده صورت‌های مالی» و «اجتناب از ریسک‌های‌ متعاقب تجدید ارائه، با سویه­دار (بدبینانه) نمودن پیش‌بینی‌های پس از تجدید ارائه» می‌تواند مطرح باشد. برای بررسی رفتار پیش­بینی سود مدیران در دوره­های قبل و بعد از تجدید ارائه از روش پژوهش شبه آزمایشی و «طرح سری­های زمانی منقطع با گروه مقایسه» در دو گروه آزمون و کنترل متشکل از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (درمجموع 65 شرکت) طی سال­های 1386-1391 استفاده شده است. به­موجب یافته‌های پژوهش، سویه خوش­بینانه مدیران در پیش­بینی­ سودهای آتی در دوره­های پس از تجدید ارائه نسبت به دوره­های قبل از آن، تغییر معناداری نداشته است. با رد فرضیة پژوهش مبنی­بر وجود تفاوت معنادار در رفتار پیش­بینی سود مدیران شرکت­های تجدید ارائه­کننده نسبت به شرکت­های گروه کنترل، چنین استدلال می­شود که عوامل دیگری غیر از تجدید ارائه­ می­توانند موجب تغییر در رفتار پیش­بینی سود مدیران در شرکت­های گروه آزمون باشند.

کلیدواژه‌ها