بررسی رابطه‌ی بین کیفیت افشا و قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی و جریان نقدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 کارشناس ارشد حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

10.22034/iaar.2013.104534

چکیده

     زمانی که سرمایه­گذاران انتظار خود را از سودهای آتی شرکت­ها شکل می­دهند، پایداری اقلام تعهدی را کمتر از جریان نقدی پیش­بینی کرده و به تبع آن سهام به اشتباه قیمت­گذاری می­شود. افشای اطلاعات به تحلیل­گران و سرمایه­گذاران آگاهی می­بخشد و دقت پیش­بینی آن­ها را افزایش می­دهد. بنابراین افشای با کیفیت بالاتر به درک کامل اطلاعات اقلام تعهدی و جریان نقدی کمک می­کند و انتظار می­رود بر قیمت­گذاری نادرست اجزای سود تأثیرگذار باشد. بررسی رابطه­ی بین کیفیت افشا و قیمت­گذاری نادرست اقلام تعهدی و جریان نقدی مهم است، زیرا نقش کیفیت افشا در کمک به سرمایه­گذاران، برای درک درست اطلاعات حسابداری نسبت به قیمت­ها را برجسته می­سازد؛ در نتیجه بین کیفیت افشا و کارایی بازار رابطه­ای شکل می­گیرد. از این رو پیش­بینی می­شود قیمت سهام شرکت­های با کیفیت افشای بالاتر در مقایسه با کیفیت افشای پایین­تر، پایداری اقلام تعهدی (جریان نقدی) را با دقت بیشتری منعکس کند. برای بررسی هدف این تحقیق، اطلاعات مربوط به 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال­های 1383 تا 1388 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بکارگیری روش رگرسیون چندگانه با استفاده از داده­های تابلویی نشان می­دهد سرمایه­گذاران پایداری اقلام تعهدی را کمتر از واقع و پایداری جریان نقدی را بیش از واقع ارزش­گذاری می­کنند. این رفتار سرمایه­گذاران سبب می­شود، سهام به اشتباه قیمت­گذاری شود. بنابراین، قیمت­گذاری نادرست اجزای سود در شرکت­های دارای کیفیت افشای بالاتر، کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها