شناخت وظایف حاکمیتی دولت و اهمیت آن در تنظیم برنامه‌‌های راهبردی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها (بررسی چالش‌ها، راهکارها، تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و رییس پژوهشکده مدیریت منابع انسانی

2 دانشیار و رییس مرکز آینده‌پژوهی دانشگاه تهران

3 دانشجوی مقطع دکتری مدیریت منابع انسانی

10.22034/iaar.2020.107123

چکیده

در کلیه سیستم‌‌ها و نظام‌های حقوقی و سیاسی دنیا، دولت‌ها دارای دو وظیفه و کارکرد اصلی شامل حاکمیتی و تصدی‌گری می‌باشند که توسط نهاد‌‌ها و دستگاه‌های مسئول به اجرا گذاشته می‌شود. امور حاکمیتی شامل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی به‌دلیل سطح و جایگاه دارای اهمیت مضاعف است و تصدی‌گری آن دسته از وظایفی را در بر می­گیرد که قابل واگذاری به مردم و بخش خصوصی باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت در یک فرآیند رو به جلو تغییر و تحولات مثبتی را در این ­خصوص به عمل آورده است که از این نظر قابل توجه و امعان نظر می‌باشند.
 در این مقاله ضمن بررسی جایگاه حقوقی، قانونی، و ویژگی‌‌های هریک، همچنین نقطه­نظرات مربوط به این بحث درخصوص دستگاه‌های حاکمیتی با ارزیابی روند برخی اقدامات در کشور، پیشنهادها و راهکارهایی برای ارتقای آن و به‌منظور بهره‌برداری در تنظیم اسناد و برنامه‌‌های راهبردی و سالیانه، همچنین فرایند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی ارایه گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها