مدل بهبود شفافیت مالی شرکت‌های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشیارگروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

4 دکتری حسابداری دانشگاه تهران

10.22034/iaar.2021.141673

چکیده

سهم عمده شرکتهای دولتی در ساختار بودجه ایران نشان از اهمیت آنها در اقتصاد و مالیه عمومی کشور دارد؛ شفافیت شرکتی در مدیران انگیزه بهبود عملکرد خود برای استمرار سمت مدیریت ایجاد می­نماید. توجه به اهمیت شرکت­های دولتی در اقتصاد ایران به دلیل سهم آنها از اقتصاد و فعالیت آنها در ارائه کالا و خدمات عمومی و ضرورت اداره شفاف شرکت­های مذکور، کاملا بدیهی است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم، ضمن بررسی وضع موجود شفافیت شرکت­های دولتی ایران و بررسی ادبیات شفافیت در بیانیه­ها و دستوالعمل­های مرتبط در کشورهای مختلف، نتایج آن را با خبرگان مطرح نموده و نظر آنان را در خصوص عناصر مرتبط با شفافیت در شرکت­های دولتی ایران اخذ می­نماید تا با مشخص نمودن عناصر بهبود شفافیت شرکت­های دولتی، شرایط را برای ارائه مدل بهبود شفافیت و اطلاع ذی­نفعان از نحوه اداره شرکت و محیط فعالیت آن فراهم نماید. بر اساس نتایج پژوهش مجموعه­ای از اقدامات، ملاحظات و عناصر مرتبط با نقش و مسئولیت­های کمیته حسابرسی، افشای اطلاعات، بودجه و مدیریت مالی دولتی، حسابرسی داخلی، اهداف کنترل­های داخلی، ارتباط با ذی­نفعان، سیاست­های جبران خدمات معرفی گردیده است که استفاده از آنها می‌تواند بستر مناسبی برای بهبود شفافیت شرکت­های دولتی را فراهم نماید. تدوین کنندگان مقررات می­توانند با لحاظ کردن نتایج مطالعه در ارائه مقررات موجبات بهبود شفافیت فعالیت­ها و اطلاعات و افزایش رضایت ذینفعان (جامعه)  فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها