بررسی چسبندگی هزینه‌های بیمارستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، بخش حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/iaar.2023.172751

چکیده

در این پژوهش چسبندگی هزینه‌های بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز بررسی شده است. به این ترتیب که، ابتدا رفتار چسبنده هزینه‌ها در سطح کل هزینه‌های بیمارستان‌ها و سپس در سطح هزینه‌های درمانی و هزینه‌های غیردرمانی آزمون شده است. نتایج حاصل از تحلیل‌های رگرسیونی آماری نشان می‌دهد در بیمارستان‌ها فقط در سطح هزینه‌های غیردرمانی (پشتیبانی و عمومی) چسبندگی هزینه‌ها وجود دارد. به این ترتیب که با 1 درصد افزایش در درآمدها، این هزینه‌ها 64/0 درصد افزایش می‌یابد و با کاهش 1 درصدی درآمدها، این هزینه‌ها 01/0 درصد کاهش می‌یابد. اما در سطح هزینه‌های کل و هزینه‌های درمانی، رفتار هزینه‌ها غیرچسبنده است. به این صورت که با افزایش 1 درصدی در درآمدها، هزینه‌های کل 67/0 درصد افزایش می‌یابد و کاهش 1 درصدی در درآمدها، منجر به افزایش 14/0 درصدی هزینه‌ها می‌شود. هم­چنین، با افزایش 1 درصدی درآمدها، هزینه‌های درمانی 70/0 درصد افزایش می‌یابد و در زمان کاهش 1 درصدی درآمدها، این هزینه‌ها 26/0 درصد افزایش می‌یابد. مهم‌ترین دلیل این یافته‌ها می‌تواند این باشد که بیمارستان‌های دولتی به دنبال خدمت رسانی به جامعه در حوزه درمان و سلامت هستند و ماهیت فعالیت آن­ها متفاوت از واحدهای تجاری انتفاعی است که به دنبال کسب سود هستند. بنابراین، در دوره‌هایی که کاهش درآمد رخ داده است، مدیران به دنبال کاهش هزینه‌های درمانی نبوده‌اند و این هزینه‌ها را با روند کندتری نسبت به دوره‌های افزایش درآمد، افزایش داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


 1. آقایی، محمد علی.، و حسنی، حسن. (1393). "بررسی تأثیر انگیزه‌های شخصی مدیران و متغیرهای حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پژوهش‌های حسابداری مالی، 22، ۱28-۱09.
 2. ایزدی‌نیا، ناصر.، و هاشمی‌دهچی. مجید. (1396). "بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و چسبندگی هزینه‌ها". حسابداری مدیریت، 32، 1-12.
 3. بختیاری‌، پرویز. (1394). "حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران". چاپ بیستم، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
 4. بولو، قاسم.، معزز، الهه.، خان حسینی، داوود.، و نیکو نسبتی، محمد. (1391). "بررسی رابطه بین دیدگاه مدیریت و چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران". برنامه‌ریزی و بودجه، 17 (3)، 79-95.
 5. بهادر، فائزه.، محمودی، قهرمان.، و جهانی، محمدعلی. (1395). "تعیین بهای تمام شده خدمات بخش مراقبت‌های قلبی با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 8 (4)، 607-621.
 6. بهادر، فائزه.، محمودی، قهرمان.، جهانی، محمد علی.، حجازی، علی.، و نجف‌زاده، جلیل. (1396). "تعیین بهای تمام شده بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان با استفاده از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت". توسعه مدیریت و منابع سلامت، 1، 18-27.
 7. بهارمقدم، مهدی.، و خادمی، ساسان. (1395). "بررسی چسبندگی هزینه‌ها در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی". حسابداری مدیریت، 30، 67-86.
 8. بیرانوند، راضیه.، عبادی‌فرد آذر، فربد.، امامقلی‌پور، سارا.، و عرب، محمد. (1394). "محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش فیزیوتراپی بیمارستان آموزشی درمانی سینا تهران بر اساس روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت و مقایسه آن‌ها با تعرفه‌های مصوب در سال 1392". فصلنامه بیمارستان، 15 (2)، 49-58.
 9. حاجیها، زهره.، قادری، کاوه.، و قادری، صلاح‌الدین. (1398). "تأثیر نگرش کوتاه مدت مدیران در چسبندگی هزینه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 7 (26)، 27-44.
 10. رضاپور، عزیز.، و خلج، محمد. (1385). "بررسی رفتار اقتصادی بیمارستان‌های عمومی-آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران طی سال‌های 1376 تا 1383". دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 8 (3)، 11-16.
 11. زنجیردار، مجید.، غفاری آشتیانی، پیمان.، و مداحی، زهرا. (1393). "بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رفتار چسبندگی هزینه". حسابداری مدیریت، 20، 79-91.
 12. عسگری، حشمت‌الله. (1393). "تخمین تابع هزینه بیمارستان‌های استان ایلام". مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22، 190-198.
 13. علمی، حسام.، و محمدزاده سالطه، حیدر. (1399). "تأثیر اجتناب مالیاتی بر چسبندگی هزینه با تاکید بر استراتژی تجاری شرکت". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 45، 113-132.
 14. محفوظی، غلامرضا.، ابوالحسنی، محمد تقی.، و شیرپور آبکنار، حدیقه. (1397). "بررسی سرمایه سازمانی و رفتار چسبنده هزینه‌های فروش، عمومی و اداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". دانش حسابداری و حسابداری مدیریت، 26، 159-173.
 15. مصدق‌راد، علی محمد.، جعفری پویان، ابراهیم.، و عباسی، مهدی. (1397). "ارزشیابی عملکرد مدیران بیمارستان‌های شهر ساری". فصلنامه بیمارستان، 17 (1)، 29-44.
 16. مصدق‌راد، علی محمد.، و اصفهانی، پروانه. (1398). "پیش‌نیازهای برنامه‌ریزی استراتژیک در بیمارستان". فصلنامه بیمارستان، 18 (3)، 73-86.
 17. نمازی، محمد.، و دوانی­پور، ایرج. (1389). "بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه­ها در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 62، 85-102.
 18. نیک‌کار، جواد.، و ملک خدایی ، الهه. (1399). "تأثیر ساختار هزینه و عدم اطمینان در تقاضای آتی بر ناقرینگی رفتار هزینه". مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 33، 93-112.
 19. ولی‌پور، هاشم.، صادق‌زاده مهارلویی، محمد.، و جوکار، محمد. (1399). "بررسی نقش تعدیل‌کنندگی چسبندگی بر رابطه بین تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری و فروش و رقابت در بازار محصول". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 46، 65-80.
 20. Anderson, S. (1995). “Measuring the impact of product mix heterogeneity on manufacturing overhead costs”. The Accounting Review, 70 (3), 363-387.
 21. Anderson, M. A., Banker, R. D., & Janakiraman, S. (2003). “Are selling, general and administrative costs sticky?”. Journal of Accounting Research, 41 (1), 47-64.
 22. Anderson, M. A., Banker, R. D., Huang, R., &  Janakiraman, S. (2007). “Cost behavior and fundamental analysis of SG&A costs”. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 22 (1), 1-28.
 23. Balakrishnan, R., & Gruca, T. (2008). “Cost stickiness and core competency: A note”. Contemporary Accounting Research, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1113775, 21 March 2018.
 24. Banker, R. D., Datar, S., Kekre, S., & Mukopadhyay, T. (1990). “Costs of product and process complexity”. Edited by Kaplan, R., Boston: Harvard Business School Press, Chap. 9, 269-290.
 25. Calleja, K. M., Steliaros,  ,  & Thomas, D. (2006). “A note on cost sstickiness: Some international comparisons”. Management Accounting Research, 17 (2), 127-140.
 26. Cohen, S., Karatzimas, S., & Naoum. V. (2017). “The sticky cost phenomenon at the local government level: Empirical evidence from Greece”. Journal of Applied Accounting Research, 18 (4), 445-463.
 27. Kim, J. B., Lee. J. J., & Park. J. C. (2019). “Internal control weakness and the asymmetrical behavior of selling, general, and administrative costs”. Journal of Accounting, Auditing & Finance, DOI: 10.1177/0148558X19868114.
 28. Levin, A., Lin, C. F., & Chu, C. S. (2002). “Unit root tests in panel data: Asymptotic and finite-sample properties”. Journal of Econometrics, 108(1), 1-24.
 29. Li (2018). “Earnings management motivation and cost stickiness: Research based on private equity placement”. American Journal of Industrial and Business Management, 8, 597-606.
 30. Medeiros, O. R., & Costa, P. S. (2004). “Cost stickiness in brazilian firms”, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=632365, 17 March 2018.
 31. Pichetkun, N., & Panmanee, P. (2014). “The determinants of sticky cost behavior: A structural equation modeling approach”. Journal of Accounting Profession, 23 (8), 29-61.
 32. Subramaniam, C., & Weidenmier, M. (2003). “Additional evidence on the sticky behavior of costs”. Working Paper, Texas Christian University. doi:10.2139/ssrn.369941.
 33. Subramaniam, C., & Weidenmier, M. (2016). “Additional evidence on the behavior of sticky costs”. Advances in Management Accounting, 26 (1), 275-305.
 34. Venieris, G., Naoum, V. C., & Vlismas, O. (2015). “Organisation capital and sticky behavior of selling, general and administrative expenses”. Management Accounting Research, 26 (1), 54-82.
 35. Xu, J., & Woo, J. (2017). “Are costs really sticky and biased? Evidence from manufacturing listed companies in China”. Applied Economics, 49 (55), 1-13. DOI:10.1080/00036846.2017.1316823.
 36. Zhong, T., Sun, F., Zhou. H.,& Lee, J. Y. (2020). “Business strategy, state-owned equity and cost stickiness: Evidence from Chinese firms”. Accountancy Faculty Publications and Presentations. DOI: 10.3390/su12051850.