دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، فروردین 1402 
پیش‌بینی نوسان شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل نوسان‌گر هماهنگ کوانتومی

صفحه 89-110

زهرا نصیری؛ فاطمه صراف؛ محمدرضا تنهایی؛ قدرت الله امام وردی؛ علی نجفی مقدم


برداشت از کیفیت حسابرسی و مقایسه آن با کیفیت واقعی حسابرسی

صفحه 223-240

فرهاد امیری؛ علی جعفری؛ محمدمهدی عباسیان فریدونی