دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، مهر 1402 
ضرورت بهینه‌سازی صورتهای مالی (نظریه داده‌بنیاد)

صفحه 5-18

فاطمه مریدی؛ رضوان حجازی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ محمدحسین رنجبر


طراحی و اعتبار سنجی الگوی اندازه موثر واحد حسابرسی داخلی

صفحه 19-44

حمید اسدزاده؛ محمدرضا نیکبخت؛ علی اسماعیل زاده مقری


بررسی تاثیر محدودیت در تامین مالی بر رابطه میان بدهی و سرمایه-گذاری

صفحه 87-100

اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد؛ سیمین صاحب الزمانی؛ وحید دانشی


شبکه هیأت مدیره، هزینه سرمایه و ساختار سرمایه

صفحه 141-160

رضا تقی‌زاده؛ امین رستمی؛ میلاد ضیاقاسمی