دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، تیر 1402 
شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر مدیریت‌ریسک در سازمان امور مالیاتی

صفحه 65-82

میرفیض فلاح؛ علی اکبر عرب مازار؛ رضا غلامی جمکرانی؛ محمد صادقی سیاح


سرایت‌پذیری ریسک سیستمی تلاطم بازده ارز واقعی و بازده ارز مجازی با رویکرد CCC

صفحه 103-122

علی باغبان؛ میرفیض فلاح شمس؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حمیدرضا کردلوئی