تدوین چارچوب راهبردی پیاده‌ سازی فینتک در صنعت بانکداری کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مالی، گروه مالی- بیمه، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/iaar.2023.179297

چکیده

 با تحولات صورت گرفته در عرصه­ی بانکداری نوین، نیاز به اتخاذ رویکردهای فناورانه متناسب با نیازهای مشتریان در حوزه­ی بانکداری، رواج یافته است به طوری­که هم اکنون عصرگذار از مدل‌های سنتی به مدل‌های کسب ‌وکار فناوری ‌محور و ارزش ‌آفرین می‌باشد. رشد استارتاپ­های مالی در صنعت بانک­داری جهان به خلق گونه­های تازه­ای از بازار و کسب و کارهایی انجامیده است که توانسته موج نوینی از نوآوری و خلاقیت را به عرصه­ی اشتغال و کارآفرینی جهانی وارد کند که در چند دهه­ی گذشته با فرارسیدن موج­های جدید فناوری، نوآوری­های بسیاری به دگرگونی چهره­ی جهان، زندگی و تسهیل فرایندها و رشد کسب و کارهای مبتنی بر آن، کمک کردند. در این راستا، در این مقاله، محقق به شناسایی مولفه‌ها و عوامل تاثیرگذار بر استارتاپ­های مالی نظیر فینتک در قالب ارائه­ی چارچوب راهبردی پرداخته است. مشارکت کنندگان در تحقیق حاضر، شامل 30 نفر ازمدیران، خبرگان و متخصصان فعال در زمینه­ی تحول دیجیتال در صنعت بانکداری می­باشند که نسبت به مصاحبه با آن­ها جهت شناسایی عوامل اقدام گردید. قلمروی زمانی تحقیق مربوط به سال 1399 الی 1400 می­باشد. به منظور دستیابی به هدف تعیین شده تحقیق، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مؤثر بر پیاده­سازی فینتک در صنعت بانکداری شامل حکمرانی اقتصادی دولت، فرهنگسازی و آموزش، تمهیدات ساختاری، شفاف­سازی و ارائه تسهیلات و مشوق­ها است که به تناظر این ابعاد، 17 مؤلفه شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


 1. الحسینی، علی (1399). "بررسی روابط مهندسی مالی و تاب آوری با تمرکز بر ابزارها و استارتاپ­های مالی". کنفرانس مهندسی مالی، تهران، ایران.
 2. بازرگان، عباس (1397). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری، چاپ نهم، تهران، نشر دیدار.
 3. رجبی قیداری، علی (1397). ارائه الگوی بهینه بکارگیری تکنولوژی مالی در حوزه پرداخت الکترونیکی با تأکید بر بازاریابی الکترونیکی در بانک پاسارگاد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.
 4. رضایی، محمد؛ پاک پور، لیلا (1397). فین تک‌ها و چشم انداز آن در امور بانکداری ایران، چاپ اول، تهران، نشر نسل روشن.
 5. رضایی، عیسی (1397). "طراحی و تبیین مدل بهینه ارزشگذاری سهام بانک های فعال در صنعت بانکداری ایران"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، دوره 10، شماره 37، ص ص: 110-89.
 6. روبینی، آگوستین (2017). فین تک‌ها در یک نگاه، ترجمه قربانی ، رضا و روحی، احسان، (1396)، چاپ اول، تهران، نشر راه پرداخت.
 7. صیدی، حجت اله؛ صفری، عذری (1400). "بررسی مقایسه‌ای کفایت سرمایه و تأثیر آن بر عملکرد بانک‌های تجاری؛ مطالعه موردی بانک‌های کشورهای ایران و ترکیه"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، دوره 13، شماره 51، ص ص: 94-81.
 8. قائمی، محمدرضا؛ دهقان دهنوی، محمدعلی؛ مرادی، نرجس سادات (1396). "بررسی وضعیت استارت آپ‌های بانکی در حوزه خدمات نوین بانکداری"، اقتصاد و بانکداری اسلامی، دوره 6، شماره 20، ص‌ص: 139 –
 9. مرادی، شیوا؛ نادری، نادر؛ دل انگیزان، سهراب (1399). "بررسی فرآیند توسعه استارت آپ‌های فین تک در ایران"، نشریه توسعه کارآفرینی، دوره 13، شماره 1، ص‌ص: 140 –
 10. مشتری دوست، تورج؛ استاد، فاطمه (1399). "جایگاه حسابرسی داخلی و نحوه عملکرد آن در نظام بانکی ایران"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، دوره 12، شماره 45، ص ص: 200-187.
 11. نیک بین، حسین؛ بدیع زاده، علی؛ داوری، علی؛ حسینی نیا، غلامحسین (1397). "ارایه مدل کسب و کار موثر در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه"، مدیریت توسعه فن‌آوری، دوره 6، شماره 2، ص‌ص: 159 –
 12. Gai, K., Qiu, M., & Sun, X. (2018). A survey on FinTech. "Journal of Network and Computer Applications", 103, 262-273.
 13. Hill, J. (2018). Fintech and the remaking of financial institutions. Academic Press.
 14. Jaubert, M., Marcu, S., Ullrich, M., Malbate, J. B., & Dela, R. (2014). Going Digital: The Banking Transformation Roadmap. AT Kearney.
 15. Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). "Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges". Business horizons, 61(1), 35-46.
 16. Luo, D., Mishra, T., Yarovaya, L., & Zhang, Z. (2021). "Investing during a Fintech Revolution: Ambiguity and return risk in cryptocurrencies". Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 73, 101362.
 17. Moccia, S., García, M. R., & Tomic, I. (2021). "Fintech strategy: e-reputation". International Journal of Intellectual Property Management, 11(1), 38-53.
 18. Sheng, T. (2021). "The effect of fintech on banks’ credit provision to SMEs: Evidence from China". Finance Research Letters, 39, 101558.
 19. Skan, J., Dickerson, J., & Masood, S. (2015). "The Future of Fintech and Banking: Digitally disrupted or reimagined". Accenture, London.
 20. Utterback, J. M., & Abernathy, W. J. (1975). "A dynamic model of process and product innovation". Omega, 3(6), 639-656.
 21. Waupsh, J. (2016). Bankruption: How community banking can survive fintech. John Wiley & Sons.
 22. Wonglimpiyarat, J. (2018). "Challenges and dynamics of FinTech crowd funding: An innovation system approach". The Journal of High Technology Management Research, 29(1), 98-108.