ارزیابی اثربخشی استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 19 (ترکیب‌های تجاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد حسابداری دانشگاه الزهراء (س)

3 دکترای حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش تلاش شده است با مشارکت ذینفعان مختلف (148 نفر متشکل از مدیران ارشد مالی بنگاه‌های اقتصادی، خبرگان عرصه حسابرسی مستقل، مدیران ارشد سرمایه‌گذاری و اساتید دانشگاهی) اثربخشی استاندارد حسابداری بازنگری شده شماره 19 در قالب یک تحقیق دانشگاهی و به روش پیمایشی در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در مجموع، نیازهایی که براساس آن، استاندارد حسابداری شماره 19 بازنگری شد برطرف گردیده، مسائل بااهمیتی که در روش اتحاد منافع وجود داشت حل شده است و اجرای استاندارد بازنگری شده از نظر ذینفعان عملیاتی است، اما در راستای بهبود قابلیت مقایسه و قابلیت اتکا حوزه‌های مهمی وجود دارند که پتانسیل بهبود و اصلاح را دارند. همچنین، اطلاعات ترکیب‌های تجاری تهیه شده براساس استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 19 برای استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی سودمند است و منافع حاصل از روش حسابداری جدید، بیش از هزینه تغییر تجزیه و تحلیل آنها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها