نویسنده = علی ثقفی
مدلی برای پیش بینی جریان وجوه نقد در شرکت های ایرانی

دوره 6، شماره 21، فروردین 1393، صفحه 4-23

علی ثقفی؛ فاطمه صراف


اندازه‌گیری ریسک مبتنی بر متغیرهای بنیادی و بررسی رابطه آن با صرف ریسک و بازده سهام

دوره 4، شماره 16، دی 1391، صفحه 38-61

ابراهیم نوروزبیگی؛ علی ثقفی؛ مهدی مراد زاده فرد


نظریه‌ی مدیریت سود

دوره 2، شماره 6، تیر 1389، صفحه 34-53

علی ثقفی؛ امیر پوریانسب


هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 4-29

علی ثقفی؛ قاسم بولو