کلیدواژه‌ها = نقدشوندگی
اثر نقدشوندگی و سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 63-78

مریم دولو؛ مصطفی صدری نیا


طراحی الگوهای عملیاتی خرید اعتباری اوراق بهادار با محوریت صندوق سرمایه گذاری و نهاد واسط(spv)

دوره 9، شماره 36، دی 1396، صفحه 115-134

محمد جمالی حسن جانی؛ محمد جواد محقق نیا؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا


بررسی رابطه نقدشوندگی، کیفیت افشا و ارزش شرکت بر اساس سیستم معادلات همزمان

دوره 9، شماره 35، مهر 1396، صفحه 107-128

سعید قربانی؛ توفیق خضری؛ وحید احمدیان


بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 116-129

حسین فخاری؛ ابراهیم بذرافشان