نویسنده = شهناز مشایخ
یکنواختی نرخ مالیات پرداختی و انتظارات سرمایه گذاران درباره سود آتی

دوره 6، شماره 23، مهر 1393، صفحه 70-87

شهناز مشایخ؛ مهسا قاسمی؛ منیژه رامشه


اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت حسابداری

دوره 2، شماره 8، دی 1389، صفحه 74-89

شهناز مشایخ؛ زهره امینی


بررسی رابطه نرخ تورم ، نرخ سود تضمین شده و بازده طلا با بازار سهام ایران

دوره 1، شماره 4، دی 1388، صفحه 130-147

شهناز مشایخ؛ حدیثه حاجی مرادخانی