کلیدواژه‌ها = حسابداری
تأثیر اخبار خوب و بد حسابداری بر روی رفتار سهامداران

دوره 14، شماره 53، فروردین 1401، صفحه 67-80

سینا خردیار؛ حسین کاظمی؛ محمّدجواد تصدّی کاری؛ جاوید یار احمدی


تحلیل کاربرد اطلاعات حسابداری در سرمایه‌گذاری سبک پایه

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 97-112

مجتبی سلیمانی مارشک؛ سید عباس هاشمی؛ سعید صمدی


جایگاه یابی حسابداری در فرآیند تصمیم گیری های مدیریتی

دوره 9، شماره 34، تیر 1396، صفحه 70-87

غلامحسین خورشیدی؛ فرشید زرین کیا