کلیدواژه‌ها = اقلام تعهدی اختیاری
عدم قطعیت اقتصادی و مدیریت سود: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 54، تیر 1401، صفحه 5-20

بهمن بنی مهد؛ رمضانعلی رویایی؛ مسعود مشتاق کهنموئی


بررسی تأثیر ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود

دوره 14، شماره 53، فروردین 1401، صفحه 175-190

سیده وجیهه ساداتی تیله بنی؛ علی ذبیحی؛ یاسمن خلیلی


تمرکز بر مشتری و مدیریت سود: مطالعه تجربی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 137-156

مهدی اسکافی اصل؛ یدالله تاری وردی


بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های با ارزش بالا

دوره 11، شماره 42، تیر 1398، صفحه 143-158

آرش تحریری؛ مریم رسولی؛ الهام ولی


موسسات حسابرسی کوچک ومدیریت سود

دوره 10، شماره 40، دی 1397، صفحه 181-194

عیسی جوانمرد؛ حسین اجاقی


هموارسازی سود، مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت

دوره 10، شماره 39، مهر 1397، صفحه 189-210

فاطمه صراف؛ قدرت اله برزگر؛ مهسا محمدی


رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 34، تیر 1396، صفحه 138-151

محمد خان محمدی؛ مجید زنجیردار؛ عبداله موسی زاده


رابطه اقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری حسابداری

دوره 4، شماره 15، مهر 1391، صفحه 134-155

محمدرضا شورورزی؛ محسن مرادی؛ علی رستمی


تاثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه‌کاری سود

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 112-127

حسین اعتمادی؛ حسن فرج زاده دهکردی