کلیدواژه‌ها = ساختار سرمایه
شبکه هیأت مدیره، هزینه سرمایه و ساختار سرمایه

دوره 15، شماره 59، مهر 1402، صفحه 141-160

رضا تقی‌زاده؛ امین رستمی؛ میلاد ضیاقاسمی


بررسی رابطه بین اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 34، تیر 1396، صفحه 104-121

شهاب الدین شمس؛ محمود یحیی زاده فر؛ سکینه عباس زاده


تاثیر مدیریت سود و ساختار سرمایه بر محافظه‌کاری سود

دوره 4، شماره 13، فروردین 1391، صفحه 112-127

حسین اعتمادی؛ حسن فرج زاده دهکردی


رابطه ویژگی های شرکت با ساختار سرمایه آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 2، شماره 8، دی 1389، صفحه 120-139

محمود یحیی زاده فر؛ شهاب الدین شمس؛ مجتبی متان