دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، فروردین 1400 
نقش میانجی شفافیت اطلاعاتی در کاهش فساد اقتصادی در فضای تجارت الکترونیک کشور

صفحه 61-80

کاظم پالیزدار؛ ابراهیم چیرانی؛ سید مظفر میربرگکار؛ شاهرودی کامبیز


رابطه بین مدیریت سود و نقدشوندگی بازار

صفحه 119-132

علی محمدی؛ مژگان ابراهیم زاده خراسانی


‌آینده‌پژوهی حرفه حسابرسی با تأکید بر الزامات IFRS و چرخه‌های تجاری

صفحه 133-154

امیرحسین بهرامیان؛ محمدحسین رنجبر؛ فائق احمدی؛ بیژن عابدینی