دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، دی 1400، صفحه 5-206 
نسبت‌های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام

صفحه 79-96

نوروز نوراله‌زاده؛ بهرام پسندیده پارسا؛ رضا محمدی


ارائه الگویی کارا برای توسعه حسابداری ایران از طریق تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری(SEM)

صفحه 167-184

علیرضا مهدوی تیله نوئی؛ علی ذبیحی؛ مهدی علی‌نژاد ساروکلایی


ارتباط بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک حسابرسی

صفحه 185-206

قدرت اله حیدی نژاد؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری