کلیدواژه‌ها = مدیریت سود
فراتحلیل نسبت‌های بدهی و مدیریت‌سود در ایران

دوره 14، شماره 56، دی 1401، صفحه 153-170

زهرا اکبری؛ محمدرضا مهربان پور؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی


عدم قطعیت اقتصادی و مدیریت سود: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 54، تیر 1401، صفحه 5-20

بهمن بنی مهد؛ رمضانعلی رویایی؛ مسعود مشتاق کهنموئی


بررسی تأثیر ریسک غیر سیستماتیک بر مدیریت سود

دوره 14، شماره 53، فروردین 1401، صفحه 175-190

سیده وجیهه ساداتی تیله بنی؛ علی ذبیحی؛ یاسمن خلیلی


بررسی تأثیر مدیریت سود بر بهره‌وری سرمایه‌گذاری شرکت‌های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 97-118

محمدصادق زمان‌نژاد؛ محمد اصولیان؛ سید جلال صادقی شریف


رابطه بین مدیریت سود و نقدشوندگی بازار

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 119-132

علی محمدی؛ مژگان ابراهیم زاده خراسانی


ویژگی‌های کمیته حسابرسی و مدیریت سود

دوره 13، شماره 49، فروردین 1400، صفحه 155-174

الناز تجویدی؛ محسن قائم پناه


تمرکز بر مشتری و مدیریت سود: مطالعه تجربی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 48، دی 1399، صفحه 137-156

مهدی اسکافی اصل؛ یدالله تاری وردی


کیفیت حسابرس، مدیریت سود و اجتناب مالیاتی

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 169-186

روح الله صدیقی


مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 23-40

محمود لاری دشت بیاض؛ محمد جواد ساعی؛ عبداله آزاد


بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های با ارزش بالا

دوره 11، شماره 42، تیر 1398، صفحه 143-158

آرش تحریری؛ مریم رسولی؛ الهام ولی


موسسات حسابرسی کوچک ومدیریت سود

دوره 10، شماره 40، دی 1397، صفحه 181-194

عیسی جوانمرد؛ حسین اجاقی


سیاست تقسیم سود در شرکت‌های مشکوک به تقلب

دوره 10، شماره 37، فروردین 1397، صفحه 41-56

سید احمد خلیفه سلطانی؛ شیدا نایب محسنی


رابطه مدیریت سود و آشفتگی مالی در دوره بحران مالی جهانی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 35، مهر 1396، صفحه 21-38

غلامحسین اسدی؛ کیوان شعبانی؛ سید مرتضی نبویان؛ محمود قربانی


تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق های مشترک سرمایه گذاری

دوره 8، شماره 32، دی 1395، صفحه 54-73

الهام السادات سیدین بروجنی؛ حسین پناهیان


بررسی مدیریت سود در شرکت‏های عرضه‏کننده اولیه در مقایسه با سایر شرکت‏ها

دوره 7، شماره 28، دی 1394، صفحه 4-17

محمدرضا نیکبخت؛ مسعود طاهری؛ محمدصادق غزنوی


بررسی قدرت کشف مدلهای مدیریت سود

دوره 5، شماره 19، مهر 1392، صفحه 54-73

علی رحمانی؛ نازنین بشیری منش


مدیریت سود از طریق زمان بندی فروش داراییهای بلند مدت

دوره 4، شماره 15، مهر 1391، صفحه 102-115

یداله تاری وردی؛ الهام ثمری خلج