دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، مهر 1401، صفحه 5-208 
تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر سودآوری با تأکید بر نقش توانایی مدیریت

صفحه 39-54

روح الله صدیقی؛ محمدمهدی نادری نورعینی؛ مهرداد زارعی؛ رضا نادری نورعینی


شاخص های مدل اختیارات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر بازده سهام

صفحه 159-174

فرزین خوش کار حسن کیاده؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ ایمان داداشی؛ کاوه آذین فر